nieuws

‘Geen gescheiden inzameling gewolmaniseerd hout’

bouwbreed Premium

Minister De Boer houdt vast aan haar standpunt dat gescheiden inzameling van gewolmaniseerd hout niet nodig is. Aanvankelijk wilde de Tweede Kamer dit wel, maar ging later akkoord met het standpunt. Wel is voorwaarde dat er strengere toelatingscriteria komen voor koper-, chroom- en arseenzouten (CCA-zouten).

Tijdens een overleg in de Kamer over niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, waaronder houtverduurzamingsmiddelen als creosoot en wolmanzout, liet de bewindsvrouwe er geen misverstand over bestaan dat wat haar betreft gescheiden inzameling van gewolmaniseerd afvalhout niet effectief is. Dit hout wordt nu veelal tegelijk met ander hout verbrand in afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) of gestort. De Boer liet weten dat geimpregneerd hout bij verbranding in AVI’s tot gevolg heeft dat bodem- en vliegas verontreinig worden met zware metalen.

“Maar dat heeft geen grote invloed op de kwaliteit van die producten. Het aandeel van dit hout is zo klein. Als er in het te verbranden afval geen gewolmaniseerd hout meer zit, dan nog zou bodemas in het Bouwstoffenbesluit niet van de bijzondere categorie verhuizen naar categorie 2.”

In de toekomst zouden er volgens haar wel problemen ke komen, wanneer de hoeveelheid gewolmaniseerd afvalhout toeneemt tot 200.000 ton per jaar. “Dan heeft het wel impact op de reststoffen.” Zij gaat daarom onderzoeken hoe dit probleem in de toekomst getackeld moet worden. “Een duur systeem van gescheiden inzameling moet je alleen doen als je overtuigd bent dat het zinvol is. In alle oprechtheid geloof ik niet in een forse verbetering bij gescheiden inzameling. Als het nodig is, doen we het. Maar ik ben nu niet overtuigd”, zo hield zij de Kamercommissie VROM voor.

Toelating

Deze liet zich, na aanvankelijk wel gepleit te hebben voor gescheiden inzameling, overtuigen door de minister. Dat gebeurde vooral omdat De Boer beloofde dat al in 1998 bij toelating van dit soort middelen de milieueffecten in de afvalfase meegenomen zullen worden. Dat is nu op basis van Europese regelgeving niet mogelijk.

“Het wachten is op de Europese Richtlijn biociden (=niet landbouwbestrijdingsmiddelen). Die komt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar. Implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving moet dan binnen twee jaar. In dit geval wil ik echter via een spoedregeling ervoor zorgen dat vanaf 1 januari 1998 de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen de afvalfase in haar beoordeling van de bestrijdingsmiddelen kan betrekken”, aldus minister De Boer.

Reageer op dit artikel