nieuws

ENCI en TNO gaan samen cementkennis ontwikkelen

bouwbreed Premium

ENCI en onderzoeksinstituut TNO gaan samen een studie uitvoeren naar proces- en productinnovatie gericht op duurzamere productie en toepassing van cement en beton. Het po is tot stand gekomen met steun van het Ministerie van E Z.

Voor uitvoeren van het clusterpo is ENCI met TNO een strategische samenwerking aangegaan voor een periode van vier jaar. Met uitvoeren van het onderzoek is een bedrag gemoeid van bijna f. 8 miljoen.

Met het onderzoek wil ENCI doelgericht kennis ontwikkelen op het gebied van drie onderdelen van de cementproductie. De bereiding van klinker, een halffabrikaat van cement, wordt bestudeerd. Dat gebeurt onder meer met het oog op verlaging van de emissie van stikstofoxiden. De ENCI streeft naar inzet van secundaire brandstof en grondstoffen in combinatie met verlaging van emissies van schadelijke stoffen. Ook wordt aandacht besteed aan productdifferentiatie. Daarmee kan de samenstelling van cement en mortels (zand, cement en water) nog beter worden afgestemd op de specifieke toepassingen.

Tenslotte is het onderzoek gericht op ontwikkelen van de betoncentrale voor de 21 ste eeuw. Aspecten die hierbij centraal staan zijn: diversificatie van het grondstoffenpakket, verschuiving van samenstellingseisen naar prestatie-eisen en verbetering van het systeem van procescontrole.

Reageer op dit artikel