nieuws

Boek stelt norm voor prefab beton in woningbouw

bouwbreed

De verenigingen van fabrikanten van bouwelementen voor betonconstructies (Belton) en van elementen voor vrijdragende systeemvloeren (Bevlon) te Woerden hebben een boek samengesteld, dat een norm stelt voor prefab beton in de woningbouw. Wat in dit boek voorkomt is maakbaar en betaalbaar, stellen de uitgevers.

Het boek ‘Prefab beton in de woningbouw’ wordt niet als norm gepresenteerd en de inhoud is zeker niet dwingend. In de praktijk echter kan de uitgave als een ‘de facto’ norm worden beschouwd, omdat hij een integraal overzicht geeft van de kennis over geprefabriceerd beton in de woningbouw. “We hebben de kennis van de bedrijven gebundeld en gesorteerd”, legt W.J.M. Welling uit. Hij is namens Belton en Bevlon lid van de redactie- en coordinatiecommissie. “Dit boek is echt uit de bedrijven gegroeid. Vrijwel elke fabrikant heeft een bijdrage geleverd. Het was een intensief proces van ruim anderhalf jaar. Naar de markt toe biedt het boek een toegang tot maakbare en betaalbare producten. ‘Als je het zo doet doe je het goed’, is onze boodschap naar de markt. Anderzijds is het een spiegel, die de industrie zichzelf voorhoudt. De voorbeelden in het boek zijn niet dwingend, maar de fabrikanten ke er ook niet omheen.”

Symposium

Het eerste exemplaar van de uitgave ‘Prefab beton in de woningbouw’ zal op 5 februari worden uitgereikt door prof. ir. H.W. Bennenk, bijzonder hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dat gebeurt ’s middags tijdens een symposium, gehouden door Belton en Bevlon in de Congreszaal Bernhard in hal 10 van de Jaarbeurs te Utrecht. Het symposium omvat enkele lezingen, onder andere een reactie op het boek door ir. C. van der Zwart, voorzitter van het Clusteroverleg Bouwopleidingen van de Hogescholen. Dat is geen toeval, want Belton en Bevlon hebben het boek samengesteld met het onderwijs in gedachten. Om die reden is het niet van een harde kaft voorzien, zoals de eerdere uitgaven ‘Verbindingen in prefab’ en ‘Gevels in prefab’. Belton en Bevlon overwegen lesmateriaal bij ‘Prefab beton in de woningbouw’ te ontwikkelen. Het is bedoeld om studenten binnen enkele uren een redelijk beeld te geven van de mogelijkheden van geprefabriceerd beton.

De uitgave van Belton en Bevlon is nadrukkelijk niet commercieel. De informatie is onafhankelijk van de producenten en er wordt vooral aandacht gegeven aan de technische aspecten en details. “In de praktijk worden verschillende elementen vaak bij verschillende toeleveranciers ingekocht. Het is dan ingewikkeld om een goede afstemming te verkrijgen. Het boek ‘Prefab beton in de woningbouw’ besteedt aandacht aan die integratie”, aldus Bennenk. “Er staan allerlei details in, die voor de fabrikant vanzelf gelden. De markt vraagt dikwijls om producten, die eigenlijk niet gemaakt ke worden, omdat ze moeilijk zijn te storten. Dat is geen onwil, maar het komt door een gebrek aan kennis. Daarom hebben we onze kennis gebundeld.” Architecten en opdrachtgevers worden dan ook met nadruk tot de doelgroep van het boek gerekend. Als zij de details uit dit boek hanteren, zijn zij er zeker van dat de fabrikanten het product ke vervaardigen.

Trends

‘Prefab beton in de woningbouw’ bestaat uit een leeswijzer, vier hoofdstukken algemene informatie, ca. 90 pagina’s informatie over producten en een aantal bijlagen over toleranties, montage, bescherming van beton en het milieu. Via de leeswijzer is het eenvoudig om informatie te vinden over bepaalde bouwdelen. “De trend is een enorme variatie aan oplossingen”, aldus Bennenk. “Er zijn weinig beperkingen. Meestal gaat het om een combinatie met andere materialen, zoals kalkzandsteen en baksteen. Bij de details is opvallend, dat de overgang van buiten naar binnen zorgvuldiger wordt gedetailleerd dan ooit, met het oog op de isolatie van geluid en warmte.”

Een opvallende trend is de opkomst van de prefab betonnen kelders in de woningbouw. Andere mogelijke ontwikkelingen zijn de terugkeer van het sandwich gevelelement en wellicht de betonnen kozijnen. In het boek wordt ook aandacht besteed aan kant en klare systeemvloeren, waarin alle leidingen reeds zijn opgenomen.

Inlichtingen over de uitgave ‘Prefab beton in de woningbouw’ en over het symposium zijn te verkrijgen bij Belton en Bevlon te Woerden, telefoon 0348 410944.

Reageer op dit artikel