nieuws

Aantal zonneboilers blijft verder achter bij doelstelling

bouwbreed

Het aantal geplaatste zonneboilers blijft achterlopen bij de meerjarenafspraak die de overheid met de industrie en de energiebedrijven enkele jaren geleden maakten. Nadat eind dit jaar de meerjarenafspraak afloopt, zal dan ook een nieuw convenant moeten worden gesloten.

Het is nog onduidelijk hoeveel zonneboilers er vorig jaar zijn geplaatst. De fabrikanten hebben er samen zo’n 4500 geleverd. Maar Senter, de instantie waar subsidie kan worden aangevraagd, komt met zijn gegevens niet verder dan 2600 geplaatste zonneboilers. Het verschil is volgens ing. A.F.J. van de Water van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) te verklaren uit het feit dat vorig jaar enkele grote poen met veel zonneboilers zijn uitgevoerd. Deze boilers zijn wel geplaatst, maar administratief nog niet door Senter verwerkt.

Ook als dat inderdaad het geval is, blijven de cijfers achter bij het schema dat moet uitkomen op 400.000 zonneboilers in 2010, zoals de overheid wil. Daarbij werd ervan uitgegaan dat het jaarlijkse aantal geplaatste installaties zou oplopen van 1800 in 1991 tot 14.000 in 1997. Dat laatste getal lijkt echter nog ver weg.

Ook het aantal subsidieaanvragen dat Senter heeft ontvangen daalde. Senter ontving vorig jaar 1751 nieuwe aanvragen en kende aan circa 6000 systemen subsidie toe. Daarmee is een bedrag gemoeid van f. 5,7 miljoen. De subsidiepot die vorig jaar beschikbaar was, is daarmee bijna helemaal opgebruikt. In 1995 lag het aantal aanvragen nog rond de 2000 en werd f. 7,7 miljoen subsidie toegekend aan 7000 systemen. Daarbij moet worden aangetekend dat het subsidiebedrag per zonneboiler ieder jaar daalt en het aantal aanvragen niet evenredig hoeft te zijn met het aantal zonneboilers, omdat een aanvraag een po met meerdere zonneboilers kan betreffen.

Prijs te hoog

De prijs van zonneboilers ligt nog niet op een niveau dat noodzakelijk is voor een markt die zich zonder overheidssteun kan bedruipen. De subsidieregeling voor zonneboilers loopt op 1 januari 1998 af. Dan zou de gemiddelde prijs moeten zijn gedaald tot f. 2350. Nu ligt die nog op ruim f. 3000.

Niet bekend

Van de Water schat dat het totaal aantal zonneboilers in Nederland ergens rond de 17.000 ligt. Maar gezien de onduidelijkheid over de cijfers, kan dat ook een paar duizend meer zijn. Hij is in elk geval niet pessimistisch over de toekomst van de zonneboiler. “De meerjarenafspraak was een goed initiatief en heeft een belangrijke zet in de goede richting gegeven. Maar de introductie bleek moeizamer dan we hadden gedacht.”

Er is in elk geval wel een uitstralend effect van uitgegaan. Over enkele maanden zal een soortgelijke afspraak worden gemaakt met de fabrikanten van fotovoltaische systemen.

Op 11 maart verschijnt bij Novem het rapport ‘Zonneboilers, stand van zaken’, waarin een beeld wordt geschetst van de huidige zonneboilermarkt.

Reageer op dit artikel