nieuws

Woningbouwcijfers Friesland flink naar boven bijgesteld

bouwbreed

De bouwproductie in Friesland zal de komende jaren fors toenemen. Tot het jaar 2010 mogen in deze noordelijke provincie 43.405 woningen worden gebouwd. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan aanvankelijk aangegeven in het streekplan, toen dat aantal ruim 29.000 bedroeg.

De gisteren door het College van Gedeputeerde Staten gepresenteerde cijfers werden bijgesteld naar aanleiding van de laatste prognose (oktober 1996) waarin de provincie een hogere migratie te wachten staat en dus een grotere behoefte aan woningen. De meeste woningen zijn gepland in de gemeenten Leeuwarden (8075), Smallingerland (3960), Heerenveen (3185) en Sneek (2790).

Aan de uitgangspunten in het streekplan wordt niet getornd; de groei wordt geconcentreerd in steden, per gemeente wordt een woningvoorraad verdeeld en het woningaanbod van de zes stadsgewestgemeenten mag met dertig procent groeien. Wel zal het Provinciaal Bestuur nieuwe sturingsafspraken met de gemeenten maken.

De Planologische Commissie zal de nieuwe woningbouwcijfers 13 februari bespreken. Op 12 maart staan ze op de agenda van de Statencommissie Ruimtelijke Ordening.

Reageer op dit artikel