nieuws

Wat te doen bij ‘aanmerkelijk belang’

bouwbreed Premium

Ik heb een belang van 25% in een bv. De andere aandeelhouders zijn geen familie. Per 1 januari 1997 is de norm voor een aanmerkelijk belang (AB) 5% van het aandelenkapitaal. Moet ik wat doen?

Per 1 januari 1997 heeft iedereen die voor 5% of meer – al dan niet samen met echtgenote, partner, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn – deelneemt in het geplaatste aandelenkapitaal van een BV een AB-positie.

De fiscus gaat bij verkoop van uw AB-aandelen belasting heffen over het verschil tussen de verkoopprijs en de waarde van de aandelen op 1 januari 1997. Dat is de opstapregeling in het nieuwe AB-regime. Daarom is het verstandig de waarde van uw aandelenpakket op 1 januari 1997 zorgvuldig vast te laten stellen door uw accountant of fiscaal adviseur.

Stel dat uw aandelenpakket (25%) op 1 januari 1997 een waarde vertegenwoordigt van f. 250.000, dan wordt dat bedrag gezien als uw historische verkrijgingsprijs en is bij verkoop van uw aandelen in de toekomst belastingvrij. Over de verdere waarde-aangroei vanaf 1 januari 1997 tot en met de toekomstige verkoopdatum, moet u te zijner tijd 25% inkomstenbelasting afrekenen.

Waardering

De waardering wordt mede gebaseerd op het eigen vermogen van de bv, plus de stille reserves en toekomstige winstcapaciteit (goodwill). Daar is een speciale rekenformule voor. Uitgangspunt bij een aandelenwaardering is de intrinsieke waarde (zichtbaar eigen vermogen + stille reserves in gebouwen en voorraden). Die intrinsieke waarde kan worden gecombineerd met de rentabiliteitswaarde (goodwill).

Een waarderingsformule is bijvoorbeeld 1x intrinsieke waarde + 2x rentabiliteitswaarde, gedeeld door 3. Andere waarderingsmethodes zijn zeker verdedigbaar.

De fiscus zal zeker naar uw aandelenwaardering per 1 januari 1997 kijken. Bij grote verschillen ten opzichte van voorgaande jaren, loopt u het risico op naheffingen vermogensbelasting over voorgaande jaren.

U bent gebaat bij een hogere aandelenwaardering dan tot nu toe wellicht voor uw aangifte vermogensbelasting werd uitgevoerd. Dat kost u misschien wel wat extra vermogensbelasting, maar u bespaart in de toekomst 25% inkomstenbelasting over de waarde van uw aandelen per 1 januari 1997. Overigens is de eerste f. 204.000 vermogen voor de aangifte vermogensbelasting volledig vrijgesteld en van het meerdere vermogen voor AB-aandelen is 68% vrijgesteld.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ernst en Young Bouw en Onroerend Goed, Arnhem, tel. 026 – 32 09 561.

Reageer op dit artikel