nieuws

Prijsconcurrentie EU neemt toe door interne markt

bouwbreed

Bijna de helft van de Nederlandse bouwers vindt dat er door de interne Europese markt een grotere prijsconcurrentie is gekomen. Dit geldt dan vooral voor de grote bedrijven met meer dan 100 man personeel.

Ferry Heijbrock

Dit blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek onder 13.500 Europese bedrijven. Voor Nederland zijn 700 bedrijven ondervraagd door het Nederlands Economisch Instituut en het CBS. Daaronder zaten zo’n 60 bouwbedrijven.

Volgens het onderzoek komt de toegenomen concurrentie niet alleen uit de andere EU-landen, maar ook uit eigen land. De marktwerking is dus toegenomen, zo menen de onderzoekers.

Van de middelgrote bouwbedrijven met 20 tot 100 man vindt 41% dat. Volgens 59% is de concurrentie gelijk gebleven. Voor de bedrijven van 100 tot 500 man ziet 49% een toegenomen concurrentie terwijl bij de allergrootste bedrijven 48% die mening heeft. Geen enkel bouwbedrijf ziet een afgenomen concurrentie.

Deze cijfers van Nederlandse bouwbedrijven liggen beduidend hoger dan in andere EU-landen. Daar ziet men veel minder toegenomen concurrentie met uitzondering van de groep bedrijven met 100 tot 500 werknemers, waarvan 45% wel de concurrentie zag toenemen. De kleinere en nog grotere bedrijven zagen dat minder met respectievelijk 24 en 35%. Ook de Europese bedrijven zagen geen afnemende concurrentie.

Profijt

In feite is dit gegeven opmerkelijk, omdat achtereenvolgende bewindslieden van VROM en Economische Zaken het bedrijfsleven in Nederland altijd hebben voorgehouden dat Nederland meer profijt zou hebben van de interne markt dan andere landen, omdat de Nederlandse markt voor buitenlandse bouwbedrijven te klein en dus niet interessant zou zijn. De cijfers wijzen nu echter anders uit.

Volgens de onderzoekers kan een verklaring gevonden worden in de toename van het aantal grote projecten dat Europees en dus in principe openbaar wordt aanbesteed. Een andere mogelijkheid is dat ondanks de interne markt sommige landen oogluikend een vorm van protectionisme toestaan.

Tweederde van de ondernemingen zegt in het onderzoek geen invloed te zien op het bedrijfsresultaat. Daarbij moet worden aangetekend dat de onderzoekers op basis van de verkregen resultaten geen relatie kunnen leggen tussen de toegenomen concurrentie en het bedrijfsresultaat. Maar mede door dit gegeven oordelen de Europese bedrijven in het algemeen gematigd op de interne markt.

Positief

Op onderdelen ontmoet die markt wel een positief onthaal. Vooral het opheffen van douaneformaliteiten en het daardoor verminderde oponthoud aan de grenzen wordt gewaardeerd. Ook maatregelen die zijn gericht op het slechten van technische barrieres, zoals de harmonisatie van technische regelgeving en standaarden, worden op prijs gesteld.

Wel weer opvallend is dat de interne markt innovatie stimuleert. Een op de drie Nederlandse industriele bedrijven doet onder invloed van de markt extra inspanningen om nieuwe producten te ontwikkelen. In de bouw ligt dat percentage lager met 10.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels