nieuws

Onderhoud particuliere woningen in Eindhoven

bouwbreed

Als de raad van de gemeente Eindhoven maandag, 3 februari instemt met een voorstel van B en W gaat er in deze stad gewerkt worden met een nieuwe regeling, die het onderhoud aan complexen van particuliere woningen moet gaan stimuleren.

Het Adviesbureau SOAB in Breda heeft op verzoek van B en W zich gebogen over de vraag hoe dit stimuleringsbeleid het beste vorm gegeven zou kunnen worden. Gekozen is voor de oprichting van een Stichting Onderhoud Eindhovense Particuliere woningvoorraad (Stone), die voor de komende twee jaren van de gemeente f. 350.000 per jaar zal ontvangen.

Er kan een subsidie worden verkregen van 80% van de planvoorbereidingskosten (architect, extern bureau e.d.) met een maximum van f. 1.000, “indien die kosten daadwerkelijk zijn gemaakt” en f. 1.500 per woning.

Voor deze subsidie komen eigenaar-bewoners in aanmerking alsmede eigenaar-verhuurders voor zover hun woningen deel uitmaken van een cluster woningen. De subsidie kan worden verstrekt als er sprake is van een collectieve aanpak van minimaal 60% van enige vorm van een cluster van woningen en de aanpak is gebaseerd op een onderhoudsplan voor een periode van minimaal tien jaar.

Van de subsidie zijn uitgesloten woningcorporaties en institutionele beleggers, en eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders die in de laatste tien jaar al een subsidie voor dit doel hebben gekregen.

Als de woning volgens de Wet Onroerende Zaakbelasting een economische waarde heeft van meer dan f. 300.000 wordt geen subsidie toegekend.

Al lijst klaar

In ieder geval zal Stone dit jaar en 1998 mogelijk de navolgende complexen laten aanpakken: in het kader van het Grote Stedenbeleid 650 woningen in de Bennekel en 500 woningen in de Kruidenbuurt. Ook komen zestig woningen in het complex Nicasiusstraat en omgeving voor subsidie in aanmerking.

Aan eigenaren van complexen woningen aan het Pastoor van Arsplein (75 woningen) en in de Helmerslaan en omstreken (44 woningen) die al een toezegging van de gemeente hebben gekregen voor ondersteuning wordt eveneens een subsidie verleend.

Heel recent is van eigenaren van 17 woningen in de Van Papebroeckstraat en 17 woningen in de Colenbranderstraat een aanvraag om subsidie ontvangen. Het gaat in deze straten om gestapelde woningbouw.

Dit overzicht is samengesteld uit initiatieven van derden nog voordat Stone enige aquisitie-activiteiten heeft ontplooid.

Verwacht wordt dat dit en volgend jaar nog wel de nodige verdere aanvragen om financiele bijdragen binnen zullen komen.

Reageer op dit artikel