nieuws

Ommelanderwijk

bouwbreed

vervangt rijbaan

De gemeente Veendam wil de doorgaande weg door de plaats Ommelanderwijk, een weggedeelte in RW 33, vervangen. Met de nieuwe rijbaan zal naar verwachting begin juni volgend jaar worden aangevangen. Eind ’97 moeten de werkzaamheden worden afgerond. Met de reconstructie is een bedrag van f. 1,5 mln gemoeid, waarvan de provincie Groningen f. 1 mln voor haar rekening neemt en Veendam het resterende bedrag,

De oude rijbaan wordt versmald en geschikt gemaakt als fietspad. Verder worden er extra parkeervoorzieningen getroffen voor de aan de rijbaan gevestigde bedrijven. In het bestek is ook de doorrijhoogte van het viaduct in de rijksweg opgenomen; deze zal van 4 meter naar 4,60 meter worden gebracht. De openbare aanbesteding moet nog plaatsvinden. De gemeente voert nog nadere gesprekken met de inwoners van Ommelanderwijk. Aan het betreffende weggedeelte liggen woningen en bedrijven. De nieuwe weg ligt 8 m verder van de woningen.

Reageer op dit artikel