nieuws

Minister stelt jaarprogramma kustsuppletie vast

bouwbreed

Ook dit jaar zullen er op vijf verschillende plaatsen kustsuppleties plaatsvinden. Minister Jorritsma heeft inmiddels het werkschema voor 1997 vastgesteld, na advies te hebben ingewonnen van de Provinciale Overlegorganen voor de Kust.

Het werkschema ziet er als volgt uit. De getallen dienen te worden vermenigvuldigd met 103 m3. Tussen haakjes worden de kilometerpalen genoemd, waartussen de suppletie moet worden aangebracht. Ameland-Bornrif (2-3) 500, Vlieland-midden (46,5-49,5) 300, Texel, Eierland (onderhoud) Texel-Zuid (10-21) 1000, Noord-Holland-Camperduin-Egmond (26-38) 1500, Noord-Holland, Wijk aan Zee (50-51) 250, Rijnland-Wassenaar (93-97) 500, Delfland-Ter Heijde (104-114) 1000, Delfland-Hoek van Holland (117-118) 200, Goeree-Kop (15-19) 500, Walcheren-Zeeuws Vlaanderen (21-26) 700, Walcheren- Zeeuws Vlaanderen (34-34,5) 125, Zeeuws Vlaanderen- Schooneveld (2-3,5) 185. Westerschelde, bestorting Nijspolder.

Deze opgave heeft geen betrekking op de verplichtingen, die nog voortvloeien uit het programma 1996 en/of de meerjarige verplichtingen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels