nieuws

‘Machtsmisbruik gemeenten bij architectenkeus’

bouwbreed Premium

Machtsmisbruik en beperking van keuzevrijheid zonder enige wettelijke basis. Zo veroordeelt BNA-voorzitter Weeber dat steeds meer gemeenten opdrachtgevers door middel van “architectenlijstjes” dwingen tot een beperkte architectenkeuze.

Bij de ontwikkeling van bouwlocaties en uitgifte van kavels hanteren gemeenten in toenemende mate lijstjes met architectennamen waaruit opdrachtgevers moeten kiezen, aldus Weeber. Dat tast de keuzevrijheid van de burger aan en belemmert de vrije mededinging onder architecten. Weeber typeerde dit gisteravond tijdens een discussie in Zutphen over architectuurbeleid als “een uitwas” waaraan elke wettelijke basis ontbreekt. Ontwerpen moeten worden beoordeeld en niet personen. Beleid moet worden gevoerd met andere instrumenten, zoals vooraf vastgestelde welstandscriteria.

De BNA wacht nog op antwoord op een brief aan de minister van Economische Zaken, waarin deze belemmering van de vrije mededinging is aangekaart. Binnenkort zal de bond ook zijn beklag doen bij de minister van VROM.

Openlijk of heimelijk

Op het bondsbureau licht medewerker Jan van Rijn toe dat soms openlijk met deze lijstjes wordt gewerkt. Hij noemt Amersfoort als eerste voorbeeld in het recente verleden, Eindhoven bij de ontwikkeling van Blixembosch en Amsterdam bij Borneo-Sporenburg. Om op laatstgenoemde locatie met een eigen architect te komen is mogelijk, maar vergt volgens Van Rijn een lastige procedure.

Van Rijn voorziet dat ook bij de ontwikkeling van Leidsche Rijn met een architectenlijst zal worden gewerkt. Soms worden lijstjes heimelijk gehanteerd. Van Rijn noemt Amstelveen, Hilversum en Den Haag. Van Rijn betreurt dat die gevallen moeilijk te bewijzen zijn omdat opdrachtgevers geen rumoer en mogelijke stagnatie wensen.

Reageer op dit artikel