nieuws

Keuze Den Haag: ‘fun’ en verval

bouwbreed

Met videoclips, een circus en zomeruniversiteit worden de Hagenaars vanaf eind februari uitgedaagd om na te denken over hoe Den Haag er in 2025 uit moet zien. Het architectuurplatform Wils en Co gaf woensdagavond het eerste voorproefje van de vier scenario’s die centraal staan.

In het eerste scenario wordt de kracht van de stad gezocht in het aantrekken van instellingen van bestuur en cultuur van Europese allure. In dit “Geneve aan de Noordzee” vormt de nieuwe Haagse Hogeschool aan de Laakhaven het middelpunt van een hoogwaardige universitaire woon- en werkbuurt. Het huidige centrum breidt uit via de Binckhorst naar station Voorburg. Groene zones tot diep in de stad veraangenamen het wonen voor de 375.000 inwoners (nu: 450.000).

Toerisme

Den Haag zou ook, als enige stad aan de zee tussen Noorwegen en Spanje, alle toeristische mogelijkheden kunnen uitbuiten. Voor Scheveningen wordt een ‘fun en fantasy’ eiland aangelegd, het Haagse Bos wordt een museumpark, en als variant op Chinatown worden de Schilderswijk en Transvaal opgepept tot Klein Istanbul en Nieuw Marokko. Allicht is er een metro naar Scheveningen. Tussen Kijkduin en wintersportcentrum De Uithof komen bungalowparken. Voor de nu 35.000 werklozen is er volop werkgelegenheid in de toeristische dienstverlening. Den Haag wordt met 475.000 inwoners jong en dynamisch.

Keurig wonen

Scenario drie gaat uit van de sloop van 50.000 huizen en ruimere vervangende nieuwbouw van 30.000 huizen om van Den Haag een “keurige woonstad” te maken voor bovenmodaal. De kantoren verrijzen buiten de stad, waarheen met de auto wordt gependeld; het openbaar vervoer komt op een laag pitje. De stad krimpt in inwonertal tot 400.000 en wordt opgedeeld in een tiental stadsdeelgemeenten.

Vrije markt

In het vierde scenario, “city of The Hague”, volgt de overheid de vrije markt. Het beeld wordt beheerst door afbraakbuurten naast luxe woonwijken die terwille van de veiligheid zijn ommuurd. V

anaf het huidige centrum lopen grote boulevards met kantoren en luxe appartementen richting Clausplein. Het inwonertal blijft op het huidige peil.

Het commentaar van de aanwezige politici, zoals de wethouders Noordanus en Meijer, had een hoog gehalte aan ‘het een doen maar het ander niet laten’. Ook in de reacties van het publiek overheerste de kenmerkend Haagse voorzichtigheid. Als het in deze stad al eens tot een visionair plan kwam, strandde de uitvoering meestal nog voor de eerste spa goed en wel de grond inging. De grote projecten die nu in uitvoering zijn incidenten en ontberen een gezamenlijke onderlegger. Dit project, om via vier scenario’s te komen tot “De Nieuwe Kaart van Den Haag”, is de eerste poging sinds lange tijd om de stad weer als geheel te beschouwen.

Randgemeenten

De randgemeenten blijven angstvallig buiten beschouwing in de scenario’s. Dat levert in Haaglanden anders alleen maar ruzie op. Projectleider Ruud Voskuil verzekert dat in het voorwerk voor deze nieuwe ruimtelijk-economische kaart, wel degelijk alle regionale en historische aspecten zijn meegenomen, maar van die analyses was bij Wils en Co nog weinig te zien. Wellicht dat het grondiger studiewerk bewaard wordt voor de aangekondigde “zomeruniversiteit”. Een minder studieuze kennismaking kan plaatsvinden in het “circus van de toekomst” en met behulp van videoclips.

Reageer op dit artikel