nieuws

Installateursopleiding wil meer activiteiten

bouwbreed Premium

Het Regionaal Opleidingsbedrijf Installatietechniek (ROI) te Utrecht vierde onlangs het vijfjarig bestaan. Het bedrijf heeft jongens in dienst die drie dagen per week worden ‘uitgezonden’ naar aangesloten bedrijven. Daar leren ze een vak. Bovendien krijgen ze ook theorie en praktijk onderricht bij het onderwijs instituut. In de toekomst wil het ROI ook ouderen gaan om- en bijscholen.

Mario Silvester

“Een van de voornaamste verschillen tussen onze werkwijze en die van uitzendbureau’s is dat onze jongens niet het risico lopen dat ze op een willekeurig moment te horen krijgen dat er geen werk meer voor hen is en naar huis worden gestuurd. Wij garanderen hen twee jaar werk, een cao-loon, een opleiding en een grote kans op een vaste baan bij een van de bedrijven die bij ons zijn aangesloten. De kans dat onze jongens in de installatiebranche terecht komen is zeer groot”, zet Bert Smit coordinator van het ROI.

“Doordat de jongens twee jaar bij ons in dienst zijn en in die tijd een vak leren wordt voorkomen dat ze gaan zwerven tussen verschillende branches en uiteindelijk tussen wal en schip raken. Wij coachen ze naar een vak.”

Kerstpakket

De werkwijze van het ROI is te vergelijken met die van de samenwerkingsverbanden in de bouw. Ook deze zijn opgericht door de werkgevers en ook deze hebben leerlingen in dienst die ze ‘uitlenen’ aan aangesloten bedrijven.

“We doen veel meer dan alleen maar jongens opleiden”, aldus Smit. “Wij brengen ze ook discipline bij. Wij zijn niet zo maar een school, we zijn werkgever. En iemand die bijvoorbeeld een half uur te laat komt krijgt op zijn donder want dat is werkverzuim en dat kunnen we niet accepteren.”

Die houding van het ROI wordt zowel door de leerlingen als door hun ouders op prijs gesteld. “We leiden ook jongens op zonder dat ze een dienstverband met ons hebben, dat zijn dus gewone leerlingen en die zijn soms jaloers op de ROI jongens omdat ze meer aandacht krijgen. Niet alleen omdat de jongens van het ROI onlangs een kerstpakket kregen, maar ook omdat we hen een beetje beter in de gaten houden. Sommigen hebben dat nodig en dat stellen ze op prijs.”

Smit hoopt dat het ROI zijn activiteiten in de loop der jaren kan uitbreiden. “Het bedrijfsleven bestaat uit drie schillen. In de binnenste schil zit het kader. In de tweede schil het geschoolde personeel en in de buitenste schil de mensen zonder opleiding. Wij richten ons op de mensen in de derde schil. Die leiden we op en natuurlijk kunnen we in de toekomst ook oudere werknemers gaan bijscholen en omscholen.”

Reageer op dit artikel