nieuws

Installateurs achten inwilligen eisen bonden uitgesloten ‘Stijging loonkosten met 10% is onverantwoord’

bouwbreed

De tarieven van installatiebedrijven en loodgieters zullen fors moeten stijgen als de werkgevers in de kleinmetaal alle wensen van de industriebonden in de cao-onderhandelingen zouden inwilligen. Dat althans verwacht Ben Vonk, onderhandelaar van de werkgeversorganisatie FWM.

Over 1997 dreigen de loonkosten in de kleinmetaal, goed voor ruim 300.000 werknemers in onder meer de installatiesector, met 10% te stijgen, zo berekent Vonk. “Onverantwoord, want de kosten zouden slechts mogen stijgen met 3%, 2% voor de inflatie en 1% voor productiviteitsstijging.”

De bonden eisen 3% loonsverhoging, de werkgevers willen 2% betalen. Daarnaast is er volgens Vonk echter een forse wensenlijst die alles bij elkaar nog eens 7% kost. “Dan praat je over arbeidstijdverkorting van 38 naar 37 uur: kosten 2,5%. Een bijdrage aan de pre-pensioenregeling ter waarde van 3 dagen: nog eens 1%. Een echte klapper is de wens om leerlingen die in het leerlingstelsel zitten, de scholingsdag door te betalen. Dat is niet alleen heel slecht voor de opleiding, maar betekent ook nog 2,5% loonkostenstijging. Neem daarbij dan nog een aantal kleine wensen, zoals een extra scholingsdag, uitbreiding van de kinderopvang en een hogere scholingsheffing en je komt aan extra kosten van rond de 7% voor dit jaar”, zo zegt Vonk. Een gigantisch banenverlies in de kleinmetaal zal hiervan het gevolg zijn, zo vreest hij. De installateurs verenigd in de VNI sluiten een dergelijke stijging dan ook uitgesloten.

Tarieven

In ieder geval zal er voor loodgieters en installateurs niet te ontkomen zijn aan verhoging van de tarieven. In de kleine particuliere markt zou dat heel goed kunnen leiden tot forse uitbreiding van het zwarte circuit en dus tot banenverlies.

Naast alle genoemde punten van werknemerszijde, is een aantal wensen van werkgeverszijde er mede de oorzaak van dat de onderhandelingen over de nieuwe cao die per 1 januari dit jaar in zou moeten gaan, nog lang niet zijn afgelopen.

Zo vinden de werkgevers dat de van de door de bonden beloofde flexibiliteit maar weinig terechtkomt. Zo wordt vastgehouden aan een overwerktoeslag voor de uren na half zes ’s avonds en willen de bonden evenmin de zaterdag aanmerken als gewone werkdag.

Een ander heikel punt is de loondoorbetaling bij ziekte, waarvan de werkgevers die voor een aantal gevallen willen beperken tot 70%. Daarbij gaat het om ziektegevallen als gevolg van de beoefening van gevaarlijke sporten, zoals die nu ook door bijvoorbeeld levens- en ongevallenverzekeraars wordt gehanteerd.

“Waar het ons om gaat is dat de bonden bereid zijn het principe te aanvaarden dat als iemand in zijn vrije tijd iets gevaarlijks wil doen, hetgeen hij of zij van ons best mag, diegene daarvoor dan ook een soort eigen risico moet dragen. Over wat er dan wel niet onder moet vallen, valt dan best te praten”, aldus Vonk die voetbal, veruit de grootste veroorzaker van ziekteverzuim in de prive-sfeer zelf al uitsluit.

Een derde groot knelpunt is de vut die moet worden omgebouwd naar een pre-pensioenregeling. Nu nog kan een werknemer met 59 jaar en drie maanden met de vut, dat wordt een pre-pensioen op basis van een spaarregeling.

Uitgegaan wordt dan van een uitkering van 270%. Gaat iemand op zijn 62ste met pensioen dan krijgt die 3 jaar 90%. Iemand die op zijn 60ste weg wil, moet het doen met 54% per jaar. Dit is echter te compenseren door extra te sparen.

Onbetaalbaar

Werkgevers hebben zich bereid verklaard 1,5 dag te storten mits de werknemers zelf 3 dagen op hun kap nemen. Volgens Vonk is dat niet meer dan redelijk, omdat ongewijzigde voortzetting van de vutregeling de premies onbetaalbaar maakt. Nu wordt 4,74% betaald, over 10 jaar zou dat 10,34% worden als er geen maatregelen worden getroffen.

Aangezien de werknemers tweederde van de premie betalen, profiteren zij het meeste van de kostenbeperkende maatregelen.

Er zal dus nog heel wat water door de Rijn stromen alvorens er een nieuwe cao-kleinmetaal ligt.

Reageer op dit artikel