nieuws

Groenadviescentrum gaat kennis over sector toegankelijk maken

bouwbreed

Nederland krijgt een Groen -adviescentrum waar hoveniers, landschapsarchitecten, waterschappen, recreatieschappen en groenvoorzieners antwoord kunnen krijgen op vragen over inrichting, beheer en bedrijfsvoering. Belangstellenden moeten een abonnement nemen op de organisatie.

Niet bekend

Het centrum wordt betaald uit abonnementsgelden. Om de eerste jaren te kunnen draaien wordt bij het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij (LNV) subsidie aangevraagd. De hoogte van de subsidieaanvraag moet nog blijken uit het bedrijfsplan.

Professionele bedrijven en organisaties die iets willen weten op het gebied van de groene sector kunnen deze informatie moeillijk krijgen doordat de voorlichtingstaak van het ministerie van LNV is weggevallen, zo stellen de initiatiefnemers. “Door het ontbreken van een duidelijk ‘loket’, is de kennis in de sector nu slecht toegankelijk. Uit onderzoek is gebleken dat er grote behoefte is aan een loket waar men vragen kan stellen.”

Voorlichtingscampagnes

Het is de bedoeling dat de leden van het centrum een nieuwsbrief krijgen over actuele ontwikkelingen binnen de sector. Daarnaast kunnen ze bij de medewerkers aankloppen om antwoord te krijgen op specifieke vragen. Het personeel beantwoord de vragen aan de hand van informatie die beschikbaar is bij de deelnemende organisaties. Verder maken ze gebruik van onder meer het instituut voor Bos en Natuuronderzoek en de Plantenziektenkundige Dienst.

Het Groenadviescentrum verwijst voor uitgebreide adviezen of onderzoek door naar deskundige instanties of bedrijven. Verder gaat de organisatie grote voorlichtingscampagnes verzorgen. De GroenRaad houdt toezicht op de kwaliteit van de voorlichting.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht bij de Vlinderstichting, Pb 506, 6700 AM Wageningen, tel. 0317-467 347.

Reageer op dit artikel