nieuws

Fouten kunnen gebouw vernietigen

bouwbreed

Op 10 januari jl. trof ik in de Cobouw een artikel aan van de hand van de heer Dolf Dukker, met als kop ‘Hergebruik reststoffen kan gebouw vernietigen’. De leden van de Vereniging Industriele Bouwgrondstoffen (VIB) zijn producenten en leveranciers van onder andere de stoffen waarover het artikel gaat.

Jaarlijks produceren en leveren wij vele miljoenen tonnen (niet honderden zoals het artikel stelt) industriele nevenprodukten die als volwaardige grondstof in de Nederlandse bouw worden ingezet. Moeten we ons nu grote zorgen gaan maken?

Zijn onze producten zo gevaarlijk? Gaan binnenkort op grote schaal kantoren en woningen instorten? Zullen in de komende weken de schadeclaims binnen stromen? Kan ons kantoor binnenkort opzwellen?

Gek eigenlijk dat we die ‘reststoffen van productieprocessen en steenkoolwinning’ (wordt misschien steenkoolgebruik in electriciteitsproductie bedoeld?) in Nederland al tientallen jaren gebruiken zonder veel problemen. Gek eigenlijk dat de onderzoekers van instituten als TNO bouw, CUR, C.R.O.W en anderen (die al jaren onderzoek doen naar hergebruik van dergelijke stoffen) nooit met dit soort hyper-alarmerende berichten zijn gekomen. Gek eigenlijk dat de Nederlandse overheid al jaren het gebruik van deze stoffen in de bouw bevordert.

Natuurlijk, een ontwerper moet wel weten hoe verschillende materialen zich gedragen en hoe je daar mee moet construeren. Je kunt tenslotte met ieder op zich goed materiaal verkeerde dingen doen. Een minimum aan deskundigheid is toch wel vereist, iets wat overigens niet alleen geldt bij toepassen van industriele secondaire materialen. Kennelijk loopt men in Belgie wat achter in de toepassing van dit soort materiaal (gaat het daar misschien om honderden tonnen?) en is men aan het experimenteren geslagen. En ik kan mij voorstellen dat daarbij best wat schade kan ontstaan. Als je maar genoeg fouten maakt!

De redactie van Cobouw is zo te zien evenmin als het WTCM op de hoogte van de tientallen strekkende meters literatuur en de vele technische voorschriften die in de loop der jaren in Nederland rond het gebruik van onze producten is verschenen. Dat is jammer.

Wat meer eigen deskundigheid of eens bellen met deskundigen van de Nederlandse bouwonderzoekinstituten zou gestunt met paniekkoppen en onzinverhalen kunnen voorkomen.

Tenzij het artikel natuurlijk als een Belgenmop bedoeld was.

M. Oltheten

Secretaris Vereniging Industriele Bouwgrondstoffen (VIB)

Redactioneel bijschrift:

De inhoud van het artikel is ontleend aan een onderzoek van het WTCB, een eerbiedwaardig Belgisch onderzoeksinstituut.

De ‘tientallen strekkende meters literatuur’ waarvan u melding maakt wijzen er op dat er waarschijnlijk toch wel een vuiltje aan de lucht is. Of gaat het om folders en overig reclamemateriaal van aangesloten leden?

Reageer op dit artikel