nieuws

Dubo-voorbeelden stellen Ecolonia in de schaduw

bouwbreed

Het project Ecolonia in Alphen aan den Rijn als standaard voor duurzaam en energiezuinig bouwen is achterhaald. Het niveau van tientallen huidige dubo-projecten ligt daar namelijk al een stuk boven. Dat constateerde staatssecretaris Tommel van VROM gisteren ter gelegenheid van de bekendmaking van de eerste ‘voorbeeld projecten duurzaam en energiezuinig bouwen’.

Een en al tevredenheid ademde de bijeenkomst in de Haagse societeit De Witte waarop Tommel aan 24 projecten de voorbeeldstatus verleende. Ook directeur J.G.C.M. Schuyt van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) toonde zich verrast door het grote aantal projecten dat was ingediend en de kwaliteit ervan. Samen met de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) selecteerde de SEV de 24 projecten uit 151 inzendingen. Veel van deze projecten voldoen volgens Schuyt nu al aan de streefwaarden van het jaar 2000, als de energieprestatienorm zal zijn verlaagd tot 1,0. Bovendien blijken in veel aangemelde projecten zaken als regenwateropvang, grijs-watersystemen, fotovoltaische cellen en warmtepompen al een vast onderdeel van de plannen. “Het gaat goed met duurzaam bouwen. In drie jaar tijd is er veel gebeurd . Er is geen terrein in de volkshuisvesting waar de veranderingen zo snel gaan”, constateerde Schuyt tevreden.

Het programma Voorbeeldprojecten, dat op verzoek van de Tweede Kamer tot stand is gekomen, moet er toe leiden dat duurzaam en energiezuinig bouwen een geintegreerd onderdeel wordt van de (steden)bouwkundige plannen.

Extra investering

Als eis is aan de voorbeeldprojecten gesteld dat zij moeten voldoen aan het dubo-pakket met speciale aandacht voor een of meer thema’s. Uit de projecten blijkt volgens VROM dat toepassing van het dubo-pakket in de praktijk goed mogelijk is en nagenoeg niet tot knelpunten leidt.

De gemiddelde extra investering voor duurzaam bouwen in de geselecteerde projecten bedraagt circa f. 12.700 per woning. Daarvan wordt een derde besteed aan maatregelen ter verbetering van de energieprestatie. De rest wordt ingezet voor een duurzamer materiaalgebruik, een beter binnenmilieu, waterbesparing, het beperken van afval en het duurzamer inrichten van de woonomgeving.

De 24 projecten die gisteren de voorbeeldstatus betreffen alle de woningbouw (19 nieuwbouw-, 2 renovatie- en 3 herbestemmingsprojecten). SEV en Novem hebben in de utiliteitsbouw 10 van de 59 aangemelde projecten genomineerd. VROM en EZ zullen daarover binnen enkele weken een beslissing nemen. In een derde fase zal nog een aantal woningbouw- en utiliteitsprojecten voor de voorbeeldstatus in aanmerking komen die zich nu nog in een te pril stadium bevinden voor een definitief oordeel.

Behalve via regionale en landelijke bijeenkomsten zullen de voorbeeldprojecten ook ter sprake komen tijdens de tweede Europese bewindsliedenconferentie over duurzaam bouwen op 24 en 25 september die Nederland samen met Polen organiseert.

Reageer op dit artikel