nieuws

De Ronde Venen wel heel soepel met verlenen bouwvergunningen

bouwbreed

De gemeente De Ronde Venen is jarenlang haar boekje te buiten gegaan bij het verstrekken van bouwvergunningen. Daardoor is rechtsongelijkheid ontstaan onder inwoners en is de strenge regelgeving voor bouwen in het Groene Hart ondermijnd.

Dat zegt de Inspectie Volkshuisvesting van het ministerie van VROM, die samen met de provincie Utrecht een onderzoek uitvoerde naar de afgifte van bouwvergunningen.

In bijna de helft van alle 2213 aanvragen voor bouwvergunningen die tussen januari 1991 en november 1996 zijn gedaan, heeft de gemeente zich niet gehouden aan wettelijke bepalingen. Zo zijn 413 van de in totaal 805 plannen die officieel gepubliceerd hadden moeten worden, niet publiekelijk gemaakt.

Bij ruim negenhonderd vergunnningaanvragen had de gemeente een verklaring van geen bezwaar volgens de zogenoemde artikel 19-procedure moeten krijgen van het provinciebestuur, wat in 805 gevallen niet is gebeurd. In het overgrote deel gaat het daarbij overigens om kleinschalige plannen, zoals de bouw van dakkapellen en schuurtjes.

Geen consequenties

Voor de bewoners die een onjuiste vergunning hebben gekregen, heeft het onderzoek geen consequenties. De provincie laat de oude beslissingen ongemoeid, “omdat de burgers te goeder trouw handelden”, aldus de inspectie.

Burgemeester D. Boogaard en wethouder Ruimtelijke Ordening G. Tijsseling wilden nog geen politieke consequenties trekken uit het onderzoek. Zij wachten de raadsvergadering van komende donderdag af.

De Ronde Venen is een samenvoeging van de dorpen Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis. Het onderzoek werd ingesteld nadat vorig jaar uitlekte dat de directeur openbare werken voor een appel en een ei een stuk grond had gekocht voor woningbouw, terwijl het gebied een andere bestemming had.

De gemeente zegt de verruiming van de aanvragen uit “klantvriendelijke” motieven te hebben ingevoerd. De afhandeling van de procedures werden zo versoepeld en kostte minder manuren. Vriendjespolitiek had daar, zoals eerder was geopperd, niets mee te maken, aldus wethouder Tijsseling.

Reageer op dit artikel