nieuws

Brabantse commissaris wil geen bouwdictaten uit Den Haag

bouwbreed

“Wij willen geen bouwdictaten uit Den Haag.” Dat is de reactie van de Brabantse commissaris van de Koningin, mr. Frank Houben, op de recente uitlatingen van minister De Boer van VROM dat “Brabant maar wat aanrommelt” in de volkshuisvesting. Als de minister zelf niet zorgt voor passende afremmingsinstrumenten ter bestrijding van ongewenste woningbouw in dorpen, dan moet zij van ons niet eisen dat de Brabantse dorpen voor uitbreiding op slot moeten.

Laten ze in Den Haag maar eens proberen een slagboom voor die dorpen te zetten, dreigt nu de Brabantse commissaris. Dan krijgen ze hun trekken nog wel thuis. De commissaris is van plan persoonlijk met minister De Boer te gaan praten over de Haagse inzichten, die Brabant in geen enkel opzicht deelt.

Houben denkt dat de minister verkeerd is voorgelicht vanuit de Brabantse Inspectie VROM, met wie hij elk verder overleg heeft stil gelegd. De Brabantse commissaris is zo boos op de rol van die rijksinspecteurs dat hij zich publiekelijk heeft afgevraagd of het Inspectiewezen nog wel van deze tijd is. Direct communiceren met Den Haag heeft zijn voorkeur omdat er dan ook meer onderhandelingsruimte komt.

Op de Nieuwjaarsreceptie in Den Bosch benadrukte de commissaris: “Brabant gaat zeker niet op slot. De provincie is geen eiland. Bij het bepalen van Brabants toekomst gaat het straks vooral om de vraag hoe de plannen van de Randstad aansluiten bij de Brabantse visie en hoe beide gebieden elkaar kunnen versterken”.

Brabant is van grote betekenis voor de nationale welvaart, want kent de snelst groeiende economie in het land. En die positie laten wij niet vanuit de Haagse politiek aantasten, aldus Houben. Hij spreekt met klem tegen dat het provinciebestuur de dorpen maar ongebreideld heeft laten groeien. Wij zijn net zo zuinig op het open gebied in Brabant als Den Haag op het Groene Hart is, geeft hij te kennen.

Steun

Met deze uitspraken heeft het bouw- en ruimtelijke ordeningsconflict tussen Brabant en VROM een ongekende vorm van hardheid aangenomen. De provincie Brabant weet zich daarbij gesteund door de drie grootste politieke partijen in de Brabantse gewesten en vanuit de Eindhovense regioraad. De minister moet van de woningbouw in de Brabantse dorpen afblijven, vindt ook deze raad. Brabant kan zelf z’n boontjes wel doppen. Omdat het rijk verkeerde woningbouwprognoses heeft gemaakt, hoeven wij daarvoor nog niet op te draaien, aldus portefeuillehouder D. van de Vondervoort van de regioraad.

Commissaris Houben wil dat Brabant al dit jaar begint z’n nieuwe koers te bepalen. Daarbij zal voor duurzame kwaliteit worden gekozen. Met durf moet naar nieuwe samenlevingsvormen worden gezocht, vindt hij. Fantasie- en cultuurrijke stedenbouw en architectuur. Weg met de saaie gestapelde stenen

Eigen visie

Het wordt hoog tijd dat de Haagse beslissers eens rekening met Brabant gaan houden, vindt Houben. Brabant heeft een eigen visie en dient te worden gerespecteerd. Daar hoort ook bij een bewustere afweging van economische groei tegen ecologische schade, meent hij.

Overal in Brabant wordt hard en dringend geroepen om meer industrie- en bedrijventerreinen, maar daarbij moet tevens worden bedacht hoe negatief dat kan uitpakken voor natuur en milieu.

De commissaris pleit daarom ook voor de opzet van een Brabants wetenschappelijk bureau dat zulke ecologische nadelen in kaart brengt en op die manier tot de berekening van een eigen Brabants bruto nationaal product komt.

Dezer dagen wil Houben al deze gezichtspunten indringend met minister De Boer van VROM bespreken.

“Brabant gaat zeker

niet op slot”

Reageer op dit artikel