nieuws

Bouwsector gedijt goed in Flevoland

bouwbreed Premium

Voor de bouwsector in Flevoland was 1996 een goed jaar. Het omzetvolume steeg met drie procent. Daarmee was de bouw na de industrie de grootste groeier. Dat blijkt uit de jaarlijkse Enquete Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO) van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KVK) voor Flevoland.

Het investeringsvolume in de bouw nam in 1996 toe met 13,1 procent. Verreweg de meeste groei van de Flevolandse werkgelegenheid deed zich voor in de bouw, waar een groei van 5,7 procent werd bewerkstelligd. Opmerkelijk is dat het aantal bouwbedrijven dat vindt dat het met voldoende rendement in 1996 draaide, op liefst 92 procent zit. In 1995 was dat nog slechts 59 procent.

Reageer op dit artikel