nieuws

Bouwbond-FNV past apv-structuur aan

bouwbreed

De bouwbond-FNV gaat de structuur van de dienstverlening via administrateur/plaatselijke vertegenwoordigers aanpassen. Er komt een nieuwe professionele dienstverlening, waarvoor veertig formatieplaatsen beschikbaar worden gesteld. Dat zei voorzitter Roel de Vries bij de opening van een nieuw regiokantoor in Diemen.

Tot deze stap wordt men gedwongen door het CTSV, dat besloot dat deze apv’ers niet tegelijkertijd mogen meewerken aan de uitvoering van de sociale verzekeringswetten in opdracht van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en anderzijds in dienst van de vakbond de belangen van die organisatie mogen behartigen.

De nieuwe professionele dienstverleners gaan, uitsluitend in dienst van de bond, individuele klachten behandelen, voorlichting geven over bedrijfstakeigen regelingen en scholingsactiviteiten.

Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een wens, die al langer in de bedrijfstak leeft, aldus De Vries. Deze nieuwe belangenbehartigers zullen als schakel fungeren tussen de vraagbaken van de verschillende afdelingen van de bond enerzijds en de vakcentrale FNV anderzijds.

Reageer op dit artikel