nieuws

Armste Mexicanen krijgen Brabantse basiswoning

bouwbreed

Vijf Brabantse woningstichtingen, verenigd onder de naam Futura, hebben de stichting HomePlan uit Breda een cheque van f. 60.000 overhandigd voor woningbouwprojecten in Mexico. De woningen zijn bedoeld voor de allerarmsten van het land. Het bedrag maakt de bouw van 24 zogeheten basiswoningen mogelijk. Futura bestaat uit de Roosendaalse woningstichting ARWON, de Vereniging Volkshuisvesting uit Breda, SVW uit Tilburg, woningstichting Hertoghuizen uit Den Bosch en Volkshuisvesting uit Eindhoven.

Futura kreeg het geld voor een deel bijeen door de relaties te vragen het geld voor de gebruikelijke kerstattentie over te maken ten behoeve van HomePlan. De voorgefabriceerde basiswoningen die deze stichting maakt kosten per stuk f. 2500. ARWON vermenigvuldigde dit bedrag met het aantal woningen van hun eerder opgeleverde bouwplan Alfrinkhof.

Dit project op het voormalige terrein van de Lagero-fabriek in Roosendaal bestaat uit 20 seniorenwoningen en vier eengezinswoningen. Van het toegezegde bedrag is inmiddels f. 54.500 ontvangen. Futura denkt voor 1 juli over het restant te kunnen beschikken.

Indianen

HomePlan stelt de 24 woningen beschikbaar aan een groep dakloze Otomi-indianen in Mexico-Stad. Dat gebeurt op voorspraak van Mexico’s grootste katholieke hulporganisatie Caritas Mexicana. De 17 indianenfamilies verblijven momenteel illegaal op een stuk grond van de metro.

De krotten waarin ze huizen worden binnenkort afgebroken. De overheid wil voor hun huisvesting grond verkopen wanneer Caritas voor de benodigde woningen zorgt. De Otomi’s bouwen de woningen zelf op en zorgen tevens voor de aanleg van funderingen, waterleiding en riolering. De indianen betalen huur. Het geld komt op een speciale rekening te staan die later wordt gebruikt voor de financiering van permanente huisvesting.

De Bredase stichting realiseerde inmiddels op 15 locaties in Mexico-Stad 100 woningen voor de allerarmsten. Caritas Mexicana begeleidde alle projecten. Deze organisatie breidt met de bewoners de huisvestingshulp uit met onder meer voedselprogramma’s, ondersteuning van handnijverheid, kinderopvang en ziekenzorg. HomePlan rekent voor de financiering op giften van particulieren en bedrijven. Nadere inlichtingen verstrekt de stichting via telefoon 076-573 67 36.

Reageer op dit artikel