nieuws

Belgische CFE duikt in de rode cijfers

bouwbreed

Mede door forse verliezen bij de bouw van de Erasmusbrug in Rotterdam en het uitstellen van bepaalde vastgoedpoen in de Benelux naar de tweede helft van dit jaar is de Belgische bouwgroep CFE in de rode cijfers geraakt.

In het eerste halfjaar bedroeg het verlies f. 3,61 miljoen. In dezelfde periode vorig jaar werd nog een winst geboekt van f. 5,2 miljoen.

De directie van CFE formuleert de oorzaak van het verlies aldus: “een kleiner activiteitsvolume en lagere winstmarges op bouwwerken”. Ook in de baggersector lag het peil van de activiteiten uitzonderlijk laag. Dat alles had tot gevolg dat de omzet van CFE in de eerste zes maanden van dit jaar daalde met 20 procent tot f. 586,85 miljoen.

Bij de beoordeling van de verliescijfers moet volgens de directie van CFE wel rekening worden gehouden met “de voorzieningen die nodig zijn om de risico’s te dekken van werken die reeds in uitvoering zijn”.

Daarmee worden werken in de Benelux bedoeld, zoals de aanleg van de bovenleidingen voor de hogesnelheidstreinen in Belgie.

CFE zette ook de activiteiten van zijn Parijse dochterbedrijf SNTP op een lager pitje met het doel om de algemene verslechtering op de Franse bouwmarkt onder controle te ke houden, aldus de directie.

In Nederland is men vanuit Rotterdam actief met het bedrijf CFE/MBG Nederland. Bij de oplevering van de Erasmusbrug enkele weken geleden werd bekend dat men miljoenen had verloren op de betonbouw door veel te laag in te schrijven. Voor directeur E. Groot was dat noodzakelijk om zo een positie te krijgen op de Nederlandse markt.

Geen paniek

Toch is er bij CFE geen sprake van paniek voor de komende twee jaar. De orderboeken zijn goed gevuld op het vlak van de burgerlijke bouwwerken terwijl en tevens sprake is van een forse toename van orders voor baggerwerken. Daardoor zijn de vooruitzichten voor de komende twee jaar gunstig, zo meent de directie.

Zij verwacht voor dit jaar nog een verslechtering van de definitieve bedrijfsresultaten vergeleken met 1995 en dat heeft vooral te maken met de algemene malaise die de bouw dit jaar doormaakt. Ondanks alle tegenslagen verwacht de raad van bestuur van CFE 1996 toch nog met een magere winst te ke afsluiten.

Het Belgische CFE is voor een belangrijk deel in handen van de Franse aannemer Dumez.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels