nieuws

Leidschendam houdt Kok aan afspraken hsl in regeerakkoord

bouwbreed

In een brief aan minister president Kok dringt Leidschendam aan op het respecteren van de hsl-afspraken in het regeer-akkoord. Met andere woorden: Kok moet niet zwichten voor de druk om af te zien van het laten rijden van de supertrein door het Groene Hart ten faveure van de Bos-variant.

Leidschendam, dat in deze krant al woedend reageerde op de vorige week gepresenteerde nota’s waarin de Bos-variant als beste uit de bus kwam, brengt nogmaals de toekomst van de Vinex-locatie Leidschenveen onder Koks aandacht. Deze woningbouwlocatie komt volledig op de tocht te staan met de komst van de hsl langs de A4.

Maar er is meer volgens het Leidschendamse gemeentebestuur. “De vernielingen die de verschillende Bos-varianten aanrichten in de bestaande en in uitvoering zijnde woon-, leef-, werk-, recreatie- en natuurgebieden in en buiten Leidschendam, blijven onvermeld of worden gebagatelliseerd, doch zijn per saldo zeker niet minder dan die bij de Groene Hart-variant. Een groot deel van Leidschendam ligt overigens in het Groene Hart. Daar ligt ook de enige verbinding met de duin- en strandwallen in Nederland, welke om die reden op alle overheidsniveaus wordt gekoesterd en beschermd, maar door alle Bos-varianten wordt vernietigd”, aldus het college van B en W dat in de brief benadrukt een hsl langs de A4 in welke vorm dan ook “absoluut onaanvaardbaar” te vinden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels