nieuws

CNV reageert op AVBB-nota ‘arbeidsverhoudingen’ ‘ Werkgevers voeren geen consistent arbo-beleid’

bouwbreed

Geen consistent beleid. Zo typeert voorzitter Freek van der Meulen van de bouwbond CNV de visie over arbeidsomstandigheden die het AVBB geeft in zijn nota ‘arbeidsverhoudingen 2000’. “Aan de ene kant wil het AVBB een krachtige vereenvoudiging van de Nederlandse en Europese regelgeving. Tegelijkertijd vindt het dat de nationale regels niet verder mogen gaan dan de Europese. Ik kan niet anders constateren dan dat werkgevers gewoon zo min mogelijk regels willen.”

“Ik heb er best begrip voor”, zo stelt Van der Meulen in een reactie op het uitgelekte rapport, “dat werkgevers van een aantal arbo-regels af willen. De bestaande regelgeving is niet altijd even zinvol. Maar een groot aantal ook wel. We zullen dus secuur moeten kijken naar welke regels we wel en welke we niet handhaven.”

“Het lijkt me in ieder geval onverstandig om de huidige regelgeving zondermeer te globaliseren, zoals werkgevers nu voorstellen. De controle is in de huidige wet bijvoorbeeld goed geregeld. “Het valt me verder op dat werkgevers niet van zins lijken om de werknemers handvatten te geven, bijvoorbeeld in de vorm van arbo-functionarissen, bij de uitvoering van het arbo-beleid.”

Niet aan tornen

Op het punt van het ombouwen van de huidige vut- en pensioenregelingen in de bouw (werkgevers willen naar een ‘pre-pensioen) uit Van der Meulen een waarschuwing:

“Als werkgevers bedoelen dat ze het systeem van kapitaaldekking na 2000 verder vorm willen geven, dan valt daar best over

te praten. Ik vind alleen dat

we ermee op moeten passen de huidige vut-regeling weer ter discussie te stellen. We zijn

bij de vorige cao een regeling

tot het jaar 2000 overeengekomen, waarin al een begin is gemaakt met kapitaaldekking. Daar moeten we het dan tot 2000 bij laten. Het gaat niet aan de mensen onzeker te maken door aan de huidige regeling te tornen.”

Tijd niet rijp

De gelaagde Bouwcao (raam-cao met aparte contracten voor de diverse sectoren), waarvan werkgevers blijkens hun nota voorstanders zijn, ziet Van der Meulen nog niet zo snel ingevoerd worden. Zeker niet bij de komende onderhandelingen.

“Ik kan me voorstellen dat we voor de gww-sector een uitzonderingsbepaling opnemen over werktijden. Een volwaardig gelaagde cao is te ingewikkeld om op korte termijn in te voeren. Ik denk dat de tijd daar ook nog niet rijp voor is. Er moet een discussie aan vooraf gaan voor welke groepen je aparte contracten afsluit. De wegenbouwers hebben specifieke eisen, maar dat geldt ook voor de straatmakers. Het aantal vakcao’s wordt dan wel erg groot. Daarnaast zit de Conga (Confederatie gespecialiseerde aannemers) eraan te komen. We moeten dus eerst bepalen wat we nou precies bedoelen met een ‘gelaagde cao’. En dat doe je niet even tijdens de cao-onderhandelingen.”

Fatsoenlijke bedrijfstak

De nota van werkgevers roept bij Van der Meulen de vraag op ‘of er nog grenzen zijn aan de huidige tendens van liberalisering’.

“Niet alleen in deze nota, maar in de maatschappij, heerst momenteel een sfeer van ‘ieder voor zich’ en ‘vrijheid blijheid’. Naar mijn idee is er een tendens van liberalisering die de werkgevers in de kaart speelt, zonder dat er van enige beheersing sprake is. Ik doel onder meer op Ziektewet en wao. Maar we willen toch allemaal een fatsoenlijke bedrijfstak? Volgens mij bereik je dat niet door steeds minder regels te stellen”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels