nieuws

Zeeland wil betere goederenspoorlijn

bouwbreed

De provincie Zeeland wil een alternatief trace voor de goederenspoorlijn in het Sloegebied bij Vlissingen. De spoorinfrastructuur moet verder worden verbeterd met zeven bedrijfsaansluitingen op het hoofdspoor en uitbreiding van het bestaande spooremplacement en de huidige opstelruimte. Gedeputeerde Staten hebben besloten minister Jorritsma te vragen de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

De huidige spoorlijn is te bochtig, heeft 21 overgangen en er bevinden zich woningen op zes meter afstand. De Zeeuwse gedeputeerden achten de tijd rijp voor aanpassing van het spoor, nu elektrificatie van het goederenspoor ter plaatse wordt overwogen. Daarnaast kan een alternatief trace voorkomen dat de spoorlijn de weg naar de toekomstige Westerscheldetunnel kruist.

Daarmee wordt een investering van f. 6,5 miljoen tot f. 7 miljoen uitgespaard. Door verbetering van het spoortrace in het Sloegebied kan de concurrentiepositie van het Havenschap Vlissingen en bedrijven in Vlissingen-Oost versterkt worden, stellen GS. Het Havenschap verwacht de komende jaren een groei van het spoorvervoer van tenminste 1,4 miljoen ton.

Reageer op dit artikel