nieuws

Woningbouw kan Sanering Hollandsche IJssel niet financieren

bouwbreed Premium

De opbrengst van de geplande woningbouw langs de Hollandsche IJssel zal niet primair worden gebruikt om de kosten van de schoonmaak van deze rivier te financieren. Dat antwoordt de provincie op vragen van Gedeputeerde Klein en Veerman (beiden CDA).

De vraag of de bouw van enkele honderden woningen langs de Hollandsche IJssel ten koste zal gaan van het bouwen van woningen elders in het Groene Hart wordt bevestigend beantwoord. Een deel van de opbrengst van de grond kan voor de financiering van de schoonmaakoperatie worden gebruikt. Maar de sanering van de rivier – waarvan de kosten op f. 1,4 miljard worden geschat – is veel te duur om alleen vanuit de lokale overheden te financieren.

Waar wel en niet gebouwd mag worden langs de Hollandsche IJssel ligt vast in de bestemmingsplannen en de provincie is niet van plan daar wijzigingen in aan te brengen.

Reageer op dit artikel