nieuws

Woningbedrijf Rotterdam niet uit koers na geding

bouwbreed Premium

“Onze nieuwe beleidsplan komt door affaire met de zes geschorste managers niet in gevaar. Tot de eeuwgrens gaan we door met de financiele gezondmaking. Daarnaast investeren we voor een half miljard gulden in de wijken waar we nu al actief zijn. We zoeken dus niet de buitenstedelijke Vinex-locaties op.”

Voor Frans Erkens, directeur Woningbedrijf Rotterdam (WBR), is er geen aanleiding om het beleidsplan, gedragen door de raad van commissarissen, aan te passen nu hij met zes van de elf managers overhoop ligt. “Het plan is op alle niveaus in het bedrijf besproken en wordt nu uitgewerkt. In hoofdlijnen komt het erop neer dat we de leefbaarheid en de woonkwaliteit willen verbeteren door sloop, nieuwbouw en renovatie. In ons Noordelijke district wordt als eerste begonnen aan de uitwerking.”

De voormalige gemeentelijke corporatie, met 37.000 huizen de grootste in Rotterdam, staat er op dit moment niet als de florissant voor. Er wordt dit jaar een verlies van enkele miljoen geleden en de algemene bedrijfsreserve is met f. 16 miljoen veel te laag. Maar Erkens is ambitieus: “over 1997 moeten we al een kleine winst maken”. Hij wil na de eeuwgrens de A-status bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw bereiken. Het betekent dat men betrouwbaar is en daardoor onder gunstiger condities geld kan aantrekken. De minimale drempels zijn echter: een positief eigen vermogen, rentabiliteit van 7 procent en een solvabiliteit van 6 procent.

Gezien de eis van het fonds heeft u nog een lange weg te gaan. Maar waar haalt u dan de half miljard vandaan om te investeren in de wijken waar het WBR actief is.

Erkens: “Ons woningbezit gaan we als een revolving fund exploiteren. Huizen zijn vermogenstitels die we ke verkopen en met de verkregen middelen ke we de investeringen doen. Daarnaast zal de overheid moeten bijspringen. Er zijn inmiddels verschillende potten om de grote steden leefbaarder te maken. Overigens investeren we alles in de bestaande wijken en zoeken we niet de Vinex-gebieden buiten de stad op.”

WBR is de eerste corporatie in Rotterdam die duidelijk heeft gezegd voorlopig niet buiten de stadsgrens te gaan werken. Dit is ingegeven door het feit dat men over het algemeen bezit heeft in niet de makkelijkste wijken van Rotterdam, zoals Spangen en Crooswijk. “Eerst gaan we het bezit een betere samenstelling geven en de omgeving verbeteren,” aldus Erkens. “Daarna zien we wel verder.”

Continuiteit

U bent donderdagavond, na het kort geding, bij wethouder Herman Meijer van Volkshuisvesting geweest. Is de continuiteit in gevaar.

Erkens krachtig: “Niks daarvan, Meijer voerde het gesprek niet met de pet op van toezichthouder. Ik heb Meijer ons nieuwe beleidsplan gegeven. Binnenkort gaan we met hem daar verder over praten.”

Gaan de veranderingen bij het WBR, nog niet zo lang geleden een gemeentelijke dienst, niet veel te snel?

Erkens: “In augustus is er een cultuuronderzoek geweest onder alle WBR-medewerkers. Daarin kwam naar voren dat men vertrouwen heeft in de toekomst. Ook vond men dat er harder en zakelijker gewerkt moest gaan worden. Dat is noodzakelijk om de continuiteit te garanderen.”

Rechter velt oordeel in de

WBR-affaire

De bemiddelingspoging in het conflict tussen directeur F. Erkens van het Woningbedrijf Rotterdam en een deel van zijn management-team is op niets uitgelopen. De kantonrechter zal nu aanstaande woensdag uitspraak doen in het kort geding dat zes geschorste managers hadden aangespannen.

De kantonrechter besloot dat eerst nog een bemiddelingspoging gedaan moest worden. Donderdagmorgen vond er daarom onder toeziend oog van twee leden van de raad van commissarissen een gesprek plaats tussen de directie van WBR en de zes geschorste managers. Daarbij werd toegezegd dat vier van de zes managers in hun oude functie konden terugkeren. Twee anderen konden niet op hun oude plaats terugkeren omdat ze een vertrouwenspositie bekleedden, maar krijgen een gelijkwaardige functie ergens anders in het bedrijf aangeboden.

Voor de zes managers was dit voorstel van de directie niet aanvaardbaar, heeft hun advocaat aan de kantonrechter laten weten.

‘Over 1997 moeten we al winst maken’

Reageer op dit artikel