nieuws

Wetenschappelijk onderzoek risico’s overstromingen

bouwbreed Premium

De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) gaat overstromingsrisico’s wetenschappelijk onderzoeken. Dat blijkt uit het een onderzoekprogramma ‘Marsroute’ van de adviesdienst van de minister van Verkeer en Waterstaat. Het onderzoek zal gericht zijn op de veiligheidsbenadering op grond van overstromingsrisico’s per dijkringgebied. De TAW zal voor uitvoeren van het programma de haalbaarheid van de modernste middelen en inzichten in een aantal case-studies onderzoeken. De huidige veiligheidsbenadering is gebaseerd op de kans dat zich op een bepaalde plaats een zeer hoge waterstand voordoet en niet op de kans op overstromingen. Ieder afzonderlijk dijkvak dient nu een vastgestelde hoge waterstand te keren

In berekeningen van het overstromingsrisico per dijkringgebied wil de TAW een verband leggen tussen de kans op een overstroming en de consequenties van de overstroming. De gevolgen worden uitgedrukt in schade en aantallen slachtoffers. Met de nieuwe aanpak wordt het bovendien mogelijk een vergelijking te maken met veiligheidsvraagstukken op andere beleidsterreinen.

Reageer op dit artikel