nieuws

Waterinfiltratiebuffers

bouwbreed Premium

Het Waterschap Roer en Overmaas zal in Maastricht en Sittard waterinfiltratiebuffers aanleggen. Hiermee wil het waterschap voorkomen dat grote hoeveelheden regenwater in het riool verdwijnen. Waterinfiltratie moet tevens wateroverlast voorkomen.

In Maastricht wordt een buffer met een capaciteit van 4000 m3 aangelegd in het stedelijk gebied dat behoort bij de nieuwbouwwijk Hazendans. In het landelijk gebied bij Sittard komt een waterbuffer die maximaal 1800 m3 water kan opvangen.

Om te voorkomen dat de buizen dichtslibben worden de buffers van een slibopvang voorzien. Van Beers v.o.f. zal binnenkort met de werkzaamheden beginnen.

Reageer op dit artikel