nieuws

Wandel wil verlenging termijn milieuvergunning

bouwbreed Premium

Wandel en Recycling BV uit Nieuwerkerk moet zich niet zo’n zorgen maken over de vraag wat er gaat gebeuren als de milieuvergunning voor de puinbreker met sorteerinrichting aan de Deltastraat in Zierikzee verloopt. Dat vindt de woordvoerder van het Zeeuwse provinciebestuur W.A.J. Levolger. “De vergunning zal wel worden verlengd. We willen alleen een slag om de arm houden”, aldus Levolger.

Levolger was aanwezig tijdens een hoorzitting van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. De afdeling behandelt het door Wandel ingestelde beroep, gericht tegen de milieuvergunning die het provinciebestuur verleende voor de puinbreker met sorteerinrichting op het Industrieterrein Zuidhoek in Zierikzee.

Jaarlijks mag daar volgens de vergunning 14.000 ton bouw en sloopafval gesorteerd worden. De puinbreker mag jaarlijks 20.000 ton puin verwerken. De vergunning voor de sorteerinrichting blijft vijf jaar van kracht; die voor de puinbreker tien jaar. Met name de korte geldigheidsduur voor de sorteerinrichting is Wandel een doorn in het oog. De BV wil dat de rechters van de Raad van State de termijn verlengen.

Regulerend optreden

Levolger vertelde dat er zeer bewust voor de korte termijn is gekozen. Hij wees op het Milieubeleidsplan van Zeeland 1995-1998 (Kerend Tij 2) waarin staat dat de vergunningen voor sorteerbedrijven slechts voor een periode van vijf jaar worden verleend. Het provinciebestuur wil namelijk op tijd ke bijsturen als er in de markt veranderingen optreden.

De milieubranche is sterk in ontwikkeling, weten ze bij de provincie. Door een verandering in het aanbod, zou de behoefte aan sorteercapaciteit opeens snel ke afnemen. Krijgen alle sorteerders dan maar een beetje werk, dan heeft niemand een goede boterham. Op den duur leggen ze dan allemaal het loodje. In zo’n geval wenst het provinciebestuur regulerend te ke optreden.

Over een week of zes hopen de rechters van de Raad van State een oordeel uit te spreken over de discussie betreffende de looptijd van de gewraakte vergunning van Wandel.

Reageer op dit artikel