nieuws

VNO-NCW wil af van overwerktoeslagen in cao

bouwbreed Premium

De werkgeversorganisatie VNO-NCW wil van de toeslagen af voor overwerk, avondwerk en werken op zaterdag. In de arbeidsvoorwaardennota voor 1997 stelt de organisatie deze ter discussie.

De vereniging stelt dat steeds meer mensen om priveredenen op wisselende tijden werken en er daarom in veel gevallen geen sprake meer is van onaangename uren.

De nota rolde maandag van de persen en is op weg naar de achterban. “Dat in toenemende mate werknemers in deeltijd werken, biedt extra handvatten om toeslagen ter discussie te stellen”, valt er te lezen.

Volgens VNO-NCW geeft deeltijdwerk mensen meer mogelijkheden om werk en priveverplichtingen te combineren. “Als dan werk wordt verricht in bijvoorbeeld de avonduren, waarom zou dat dan met een toeslag worden beloond?” Dezelfde argumentatie gaat volgens VNO-NCW ook op voor werken op zaterdag.

Laconiek

De FNV reageert laconiek . Cao-coordinator L. de Waal: “Dat roepen ze al langer. Ik word er niet meer zenuwachtig van. Vorig jaar had ik de slag om de toeslagen verwacht, maar die is niet gekomen.”

Hij wijst erop dat de toeslagen per bedrijfstak erg verschillen en ook regelmatig worden bijgesteld. Hij erkent dat door andere arbeidstijdpatronen de definitie van onaangename uren tegen het licht kan worden gehouden. “Iemand met een deeltijdbaan kan het al onaangenaam vinden extra uren te moeten draaien.”

Het CNV stelt dat het werk ’s avonds, ’s nacht en in het weekend onaangenaam blijft en er dus voor betaald moet worden. “Dat is de norm en niet het feit dat het een bepaalde groep werknemers prive goed uitkomt op andere uren te werken”, stelt cao-coordinator C. Van der Knaap.

Als het gaat om korte werkweken houdt VNO-NCW vast aan de lijn om er meer flexibiliteit voor terug te krijgen en dat het moet passen bij de wensen van bedrijven. “Louter pragmatische overwegingen dienen een rol te spelen.” VNO-NCW tempert de vurige wens van de vakbeweging om voor de vakbondsleden meer faciliteiten in bedrijven te krijgen. De werkgeversorganisatie waarschuwt haar achterban geen afspraken te maken die leiden tot een aparte overlegstructuur buiten de ondernemingsraad om. Deze week hoopt de vakbeweging centraal met de werkgevers af te spreken welke faciliteiten er in de cao moeten komen te staan. “Ik hoop dat VNO-NCW dan een ander standpunt heeft”, aldus Van der Knaap.

Reageer op dit artikel