nieuws

Stadsvernieuwingsdrama leidt tot bestuurscrisis

bouwbreed Premium

Het bestuur van de Algemene Woningbouwvereniging Volkshuisvesting in Delft dat direct betrokken was bij de recente aanvaring tussen de Woonbond en de NWR is maandagavond afgetreden.

Aanleiding was een motie, ingediend door een aantal leden, waarin de uitgangspunten werden geformuleerd voor een statutenwijziging die de leden meer zeggenschap moet geven over het beleid van de woningbouwvereniging. Het bestuur zag de motie, die met ruime meerderheid werd aangenomen, als een verklaring van wantrouwen en legde direct al zijn functies neer. De crisis houdt mede verband met een al maanden durend verschil van mening tussen de Woonbond en bewoners enerzijds en de NWR en de corporatie anderzijds over de exploitatieberekeningen van de stadsvernieuwingsplannen voor de naoorlogse woonwijk Die Delfgaauwse Weye.

“Ik hoor al een half jaar vijandige geluiden”, bracht de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen mevrouw Jacobs het heersende ongenoegen over het gevoerde beleid onder woorden. Eerste taak van de als waarnemend bestuur optredende Raad van Commissarissen zal volgens mevrouw Jacobs zijn “het raadplegen van de hele vereniging over de vraag wat er verder moet gaan gebeuren”.

De gang van zaken bij de aanpak van de naoorlogse wijk stond tijdens een eerder dit jaar gehouden studiemiddag van Stichting van Na de Oorlog en de Woonbond op de agenda als ‘voorbeeld van hoe het niet moet’.

Reageer op dit artikel