nieuws

SPO

bouwbreed Premium

De Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid SPO gaat verhuizen. Weliswaar blijft de SPO in Amersfoort gevestigd, maar sinds de troubles met de Europese Commissie, die de prijsregelingen voor een groot deel afkeurde en die vergezeld liet gaan van een boete van f. 52 miljoen, leeft men op veel kleinere voet verder. Sindsdien werken de verschillende prijsregelende organisaties met een Voorlopige Uitvoerings Instructie, maar deelname daaraan is veel minder frequent dan onder de nu verboden regels.

Vandaar dat men veel kleiner behuisd kan zijn en met minder personeelsleden toekan. Het nieuwe adres van de SPO is vanaf 13 december Utrechtseweg 371, 3818 EL Amersfoort. Telefoon nr. 033 – 4610941, fax 033 -4610944.

Reageer op dit artikel