nieuws

RvS oordeelt positief over windmolenpark Nuon

bouwbreed Premium

De Stichting Bureau Adviseur Raad van State heeft positief geadviseerd inzake het windmolenpark dat NUON uit Leeuwarden wil aanleggen op de Eemmeerdijk in Zeewolde.

Dat is deze week bekend geworden bij de Raad van State in Den Haag. Het advies is opgesteld naar aanleiding van de beroepen, die door het gemeentebestuur van Bunschoten, de Vereniging Belangenbehartiging Eemmeergebied, de Milieufederatie Flevoland, en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij de Raad van State zijn ingesteld tegen het bestemmingsplan Windmolenpark.

In een tevens bij de Raad van State aangespannen spoedprocedure werd het gewraakte plan maanden geleden geschorst. Daardoor kon de gemeente geen bouwvergunning verlenen voor de geplande twintig molens.

Advies

Twee weken geleden vroeg de NUON in een nieuwe spoedprocedure bij de Raad van State om opheffing van de schorsende werking. Inmiddels is echter bekend geworden dat de Raad van State in de werkelijke beroepszaak is geadviseerd door Stichting Bureau Adviseur Raad van State.

Een dergelijke advisering gaat altijd vooraf aan een hoorzitting, waarop de definitieve afronding volgt.

Dat hoeft nu niet meer zo lang op zich te laten wachten. Alle betrokken partijen hebben het bewuste advies ontvangen. Zij krijgen tot 18 december de kans om er op te reageren. Daarna bekijkt rechter De Vries nogmaals of hij een spoedvoorziening treft of dat vindt dat gewacht moet worden op de uitslag in de zogenoemde bodemprocedure.

Vogelsterfte

De adviseur van de Raad van State onderkent dat de molens voor enige vogelsterfte ke zorgen. Dat krijgt in deze kwestie veel aandacht omdat het Eemmeer een Staatsmonument is. Jaarlijks zouden er tussen de 70 en 900 vogels ke sterven door botsingen met de molens. Voor de adviseur is dat echter geen aanleiding om negatief te adviseren over de komst van de molens.

Voor de molens is ook een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet vereist. Het Landbouwministerie heeft geweigerd die te verlenen. Ook dat vindt de adviseur niet zo’n groot probleem omdat de NUON in beroep is gegaan tegen dat besluit.

De bezwaarmakers hebben aangevoerd dat de molens in strijd zijn met het Streekplan.

Dat bezwaar veegt de adviseur van de Raad van State van tafel. Hij leest het Streekplan anders.

Reageer op dit artikel