nieuws

Rotterdam wil greep houden op bouwsels

bouwbreed Premium

De gemeente Rotterdam is het niet eens met plannen om kleine bouwsels toe te staan zonder vergunning. Het ministerie van VROM wil gebouwtjes tot 50 vierkante meter vrijgeven. Rotterdam vreest dat de stad er niet mooier op wordt en dat sommige bouwsels onveilig zullen zijn.

Dat staat in een brief van de gemeente aan de vaste Kamercommissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Als voorbeeld noemt het college van burgemeester en wethouders de rolluiken voor winkels, die dankzij vergunningen een open karakter hebben. Bij meer vrijheid voorziet de gemeente de terugkeer van massieve, dichte rolluiken. Als alternatief stelt Rotterdam voor de verstrekking van vergunningen te bekorten tot hooguit enkele weken.

Reageer op dit artikel