nieuws

Processimulator in aantocht voor pomanagers

bouwbreed

De cirkel is rond. Waren het twintig jaar geleden architecten die de computer wisten te benutten om te besparen, nu is de aannemer aan zet.

Het waren twee Duitse architecten die al in 1978 een simulatieprogramma ontwikkelden, waarmee zij tijdens het ontwerpen en de uitvoering technische en organisatorische storingen konden voorkomen. Zij toonden aan dat hun opdrachtgevers daarmee 15% bespaarden, omdat de bouwtijd gemiddeld met 35% werd verkort.

De aannemers bespaarden zo’n 20% omdat hun loonkosten terugliepen. Door het gebrek aan voldoende betrouwbare procesgegevens, maar vooral door de toen nog onvolwassen computers stierf dit programma een zachte dood.

In 1978 kwam de Technische Universiteit van Berlijn met een op vier niveaus, zogenaamde regelkringen, gebaseerd simulatiemodel. Voor toepassing in de praktijk ontbraken de gegevens. Bovendien bleken de computers onvoldoende soelaas te bieden.

De Stichting Bouwresearch stootte tijdens de studie ‘A21-Procesonderbrekingen’ op de mogelijkheid het bouwproces te beinvloeden. In een commentaar op de studieresultaten schreef Bouwwereld in 1986 dat regelkringen een storingsvrij bouwproces helpen stimuleren, maar dat de gereedschappen hiertoe moesten worden aangemaakt. Proeven van de SAOB met de door hem ontwikkelde ‘taakfilosofie’ gaven een gunstig resultaat.

In 1988 publiceerde dezelfde SAOB het rapport ‘Sturen op arbeidsproduktiviteit’, gericht op het voorkomen van storingen. Dus in feite ook weer het ‘stimuleren’ van geordend bouwproces. Daarna werd het stil in simulatieland en dat ondanks het feit dat de computers inmiddels volwassener waren. Het Research en Development Institute van de Takenaka Corporation in Japan heeft een Construction Planning and Manageability Prediction System, CM, ontwikkeld dat in wezen een bouwprocessimulator voor de pomanager en het uitvoeringssysteem is.

Tetsuya Miyagawa berichtte hierover op een seminar over ‘Automatisering en Robotisering in de Bouwnijverheid’ in zijn nota ‘Construction Planning and Manageability Prediction’.

Hij omschrijft dit CM-systeem als volgt: het simuleert het gedrag van mogelijke bewerkingen teneinde de problemen te identificeren die tijdens deze bewerking ke voorkomen. Het management kan tevens de in hun ogen benodigde maatregelen toetsen. De simulator houdt rekening met materialen, materieel, de omvang van de bewerking, het vakmanschap en een zekere relatie tussen werkers en probleemmoeilijkheden. Het werkt interactief, zoals een computerspel.

Het geeft onervaren pomanagers de mogelijkheid tijdig niet doordachte technische en organisatorische storingen op te zoeken en ze vervolgens te voorkomen. Het geeft de zeer ervaren pomanagers de rem op het toepassen van ingesleten oplossingen.

De processimulator kan worden gebruikt zodra er 3D CAD ontwerptekeningen en 2D werktekeningen beschikbaar zijn. Op dit moment zijn in het CM-systeem gebouwen, uitgevoerd in staalskelet en betonskelet, al of niet in prefab, opgenomen. De testresultaten zijn bevredigend.

Het is verheugend op grond van deze zeer goed geillustreerde en gedetailleerde nota te ke constateren dat het simuleren van een ontwerp- en uitvoeringsproces nu tot de mogelijkheden behoort en daardoor talloze procesonderbrekingen ke worden voorkomen. Er ke dan ook miljarden worden bespaard. Het waren de architecten die bijna twintig jaar geleden het voortouw namen. Het is de aannemer die nu de ontwikkeling ter hand heeft genomen. De cirkel is rond.

Reageer op dit artikel