nieuws

NVOB adviseert leden hogere aansluitkosten niet te accepteren

bouwbreed Premium

Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) heeft zijn leden geadviseerd de forse stijging van de aansluitkosten voor woningen vooralsnog niet te accepteren. Het Verbond wil op korte termijn overleg voeren met de vereniging van energiebedrijven EnergieNed.

Die heeft vorige maand geadviseerd om de aansluittarieven voor kleinverbruikers met ingang van 1 januari 1997 op kostprijsniveau te brengen. In de praktijk betekent dit voor gas- en electricteitsaansluitingen gemiddeld een 50 tot 100% verhoging van de tarieven.

Het NVOB is boos op EnergieNed dat de tarievenstijgingen zijn aangekondigd zonder dat het gebruikelijke overleg met vertegenwoordigers van gebruikers heeft plaatsgevonden. Ook de bouwnijverheid is niet tijdig op de hoogte gesteld.

Vooral bij pomatige woningbouw kan er een behoorlijke periode verstrijken tussen het sluiten van een bouwovereenkomst en de start van de uitvoering, die zelf ook weer enige tijd vergt. Gezien de korte tijd tussen aankondiging en invoering van de nieuwe aansluittarieven, hebben aannemers in hun prijs geen rekening ke houden met de kostenstijging. Daardoor dreigen zij die op hun eigen kap te moeten nemen, zo meent het NVOB.

Bij toekomstige poen zullen de nieuwe tarieven wel rechtstreeks in de prijzen van nieuwbouw ingecalculeerd worden, waardoor de nieuwbouw duurder wordt.

Verbazing

Dat laatste heeft dan ook de verbazing gewekt van de Consumentenbond. Temeer omdat de energieprijzen zelf, waaruit nu het niet kostendekkende deel van de aansluitingen wordt betaald, pas op termijn dalen. Dat leidt dan tot een besparing op de energienota van circa f. 20.

De consumentenbond zou het beter vinden als de tarieven al zo drastisch moeten stijgen, om dan direct verschil te maken tussen oude en nieuwe aansluitingen. Die laatste zouden dan direct een lagere energieprijs moeten krijgen.

Reageer op dit artikel