nieuws

Minister De Boer wil NAi zeven ton extra geven

bouwbreed

Minister De Boer (VROM) heeft bij de bespreking van de Architectuurnota de Tweede Kamer toegezegd het Architectuurinstituut zeven ton extra subsidie te geven. Deze extra subsidie is wel gekoppeld aan een onderzoek naar de financiele en organisatorische situatie bij het NAi.

Minister De Boer (VROM) gaat proberen voor 1 maart volgend jaar geld te vinden voor een extra jaarlijkse bijdrage van zeven ton aan het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam. Ze denkt vooral aan andere departementen die ook met architectuur in ruime zin te maken hebben, zoals LNV en V en W. Voor het komende jaar haalt De Boer het geld weg bij de Rijksgebouwendienst om het alvast als eenmalige subsidie aan het NAi ter beschikking te stellen. Dat bleek maandag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de tweede Architectuurnota “De architectuur van de ruimte”.

De Raad voor Cultuur heeft eerder geadviseerd de jaarlijkse subsidie voor het NAi met negen ton te verhogen. Staatssecretaris Nuis (cultuur) liet weten er maar twee te ke missen. D66 en de PvdA stelden daarop in een amendement voor de Rijksprijs voor bouwen en wonen, de Bronzen Bever, maar op te heffen. Het is een onderscheiding die via VROM wordt toegekend aan opdrachtgevers in de architectuur. De afschaffing van de prijs zou 750.000 gulden opleveren, die dan naar het NAi konden worden overgeheveld.

De Boer wil de Bronzen Bever echter handhaven, zij het in een andere en soberder vorm. Er komen in de toekomst zeven Bronzen Bevers die over een breder terrein worden verspreid, zo bleek maandag tijdens de vergadering met Nuis en de commissies voor VROM en Cultuur. D66 en PvdA weten nog niet of ze hun wijzigingsvoorstel zullen handhaven of intrekken.

De Kamer, die in grote lijnen met de architectuurnota instemde, is het verder eens met een onderzoek naar het reilen en zeilen van het nog jonge NAi, dat De Boer heeft gekoppeld aan de extra subsidieverlening. Voor 1 maart volgend jaar zal dat zijn afgerond. De Boer ontkende overigens dat het onderzoek wees op sterke bedenkingen, het zou meer een routine-kwestie zijn.

Het NAi toont zich, bij monde van adjunct-directeur Ton Idsinga, “content” met De Boers inspanningen om extra geld te vinden. De f. 7,1 miljoen die nu ter beschikking van het NAi komt is weliswaar minder dan de gevraagde f. 8,5 miljoen, maar de dreiging dat het NAi bij gebrek aan geld de deuren zou moeten sluiten na enkele maanden, of, zoals later afgezwakt, “een zachte dood sterven” lijkt van tafel. Idsinga: “Het betekent wel dat we op alle flanken een stap terug moeten doen, bijvoorbeeld tentoonstellingen temporiseren, het archief minder snel ontsluiten. We zullen proberen dat het publiek er zo min mogelijk van merkt.”

Reageer op dit artikel