nieuws

Kiezen tussen tantieme of dividend?

bouwbreed Premium

Ik heb uit mijn BV een salaris van f. 100.000 en vaak een tantieme afhankelijk van de winst. In 1997 kan ik tegen 25% eindheffing aan mijzelf dividend uitkeren. Wordt het nu fiscaal interessant om tantieme over 1996 in te ruilen voor een dividenduitkering in 1997?

Dat wordt zeker een aantrekkelijke afweging. Als u in 1996 aan uzelf f. 25.000 tantieme uitkeert, betaalt u daar 60% inkomstenbelasting over en houdt u netto f. 10.000 over.

Maar ziet u in 1996 af van tantieme dan gebeurt het volgende. Het bedrag van f. 25.000 valt in de winst van de BV. Uw BV moet daarover (bij een winst boven f. 100.000) 35% vennootschapsbelasting (Vpb) betalen. Over f. 25.000 tantieme een bedrag van f. 8.750. Per saldo resteert f. 16.250. Als u dat bedrag op 2 januari 1997 als dividend aan uzelf uitkeert tegen 25% inkomstenbelasting ( f. 4062,50) ontvangt u netto f. 12.187,50. Dat levert u vergeleken met een tantieme over 1996 een fiscaal voordeel op van f. 2.187,50.

Voor 1997 kunt u zelfs overwegen uw salaris te verlagen om weg te blijven uit de 60%- schijf inkomstenbelasting. Overigens wordt in 1997 de tweede schijf inkomstenbelasting met f. 3350 opgetrokken tot f. 96.124.

Per 1 januari 1997 bent u verplicht een zakelijk salaris op te nemen dat in uw positie gebruikelijk is in uw branche. Daarvan mag u maximaal 30% afwijken. Als een jaarsalaris van bijvoorbeeld f. 135.000 gebruikelijk is, kunt u volstaan met een salaris van f. 95.000. Over het verschil van f. 40.000 in de top betaalt u 60% inkomstenbelasting ( f. 24.000). Maar incasseert u het saldo na aftrek van Vpb (35%) als dividend tegen 25% eindheffing dan bespaart u f. 3.500 belasting (effectieve belastingdruk 51,25%).

U moet wel opletten dat u met een salarisverlaging mogelijk ook uw pensioengrondslag verlaagd. Dat kunt u in prive weer ondervangen met een lijfrente-polis waarvan de premie fiscaal aftrekbaar is.

Salaris omhoog?

Ik heb vier jaar terug mijn eenmanszaak in een BV ingebracht. Daardoor heb ik in prive een vordering op de BV gekregen van f. 400.000. Sinds 1992 neem ik geen salaris op en leef ik van die vordering. In de tussentijd groeit de winst in de BV waar gewoon vennootschapsbelasting over wordt betaald. Als ik in de toekomst mijn aandelen in de BV verkoop, reken ik daar 25% inkomstenbelasting over af. Moet ik nu verplicht in 1997 salaris opnemen?

Ja, in alle situaties vindt de fiscus dat vanaf 1 januari 1997 een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV een ‘zakelijk’ salaris moet opnemen. Daar is een ingewikkelde regeling voor opgesteld. In hoofdlijn wordt een salaris van circa f. 78.000 het uitgangspunt. Als u vindt dat uw salaris lager moet zijn, moet u dat zelf bewijzen. De inspecteur moet bewijzen als hij vindt dat uw salaris hoger moet zijn. In beide situaties wordt uitgegaan wat in een soortgelijke dienstbetrekking gebruikelijk is.

De inspecteur krijgt van de wetgever nog wat extra rugdekking. Indien er bij de BV werknemers werken die meer verdienen dan de directeur, wordt uitgegaan van het salaris van de meest verdienende werknemer. Onder omstandigheden – bijvoorbeeld kortere werktijden – kan daar weer vanaf worden geweken.

In principe moet u dus per 1 januari 1997 over een salaris van f. 78.000 progressief inkomstenbelasting gaan betalen. Daarmee bent u er nog niet, want u moet over het restant van uw prive-vordering op de BV ook een ‘zakelijke’ rente incasseren (circa 5%). Die rente komt bij uw inkomen en is fiscaal belast.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ernst en Young Bouw en Onroerend Goed, Arnhem, tel. (026) 320 95 61.

Reageer op dit artikel