nieuws

In-situproces ‘zuigt’ bodem goed schoon

bouwbreed Premium

“Telkens weer gaat het verhaal dat in-situreiniging van de bodem maar weinig aantoonbaar resultaat oplevert. Wereldwijd zijn echter inmiddels zo’n tienduizend biologische schoonmaakpoen uitgevoerd. Een bedrijf dat zichzelf serieus neemt, neemt geen onmogelijke poen aan”, zegt directeur drs. B. Keet van het bureau Geo en Hydro Milieu uit Dieren.

“Niet altijd vergt bodemherstel een grootschalige inzet van mensen en materieel”, vindt Keet. “Nogal wat verontreinigingen breken vanzelf af. In de afgelopen drie jaar is meer onderzoek gedaan naar deze natuurlijke afbraak en de bijbehorende biologische restauratie.”

“Ons bureau is een van de opdrachtnemers die voor de Nederlandse defensie momenteel enkele proefpoen uitvoert. Te denken valt aan grondreiniging door middel van teflon-membramen die door middel van diffusie voedende stoffen in de bodem brengen die de natuurlijke afbraak bevorderen. Deze gepatenteerde aanpak vergt nauwelijks technische voorzieningen en verzet van grond, zodat het dus met een relatief bescheiden investering toe kan.”

Olie

“Gepatenteerd is ook ons zogeheten Multi Points Recovery System voor het verwijderen van vloeibare olie(drijf)lagen”, legt Keet uit. “In de bodem wordt dan een reeks van 40 millimeter brede putten geboord. Daarin hangt een slang die de olielaag van het water zuigt. Dat gebeurt in periodes van hooguit een halve minuut. Vervolgens ontstaat door de capillaire druk een nieuwe olielaag in de put.”

“Olie is lichter dan water en wil daarmee in evenwicht komen. Er ontstaat dan een vier tot tien keer dikkere laag. Kom je na een uur terug dan kun je in een keer die dikke laag weghalen zonder dat je het water/olie-niveau buiten de put aantast. Ga je te woest met het grondwater om dan komt er geen olieproductie.”

“Het herstel van die toestand kan afhankelijk van de formatie nogal wat tijd vergen. Er treedt overigens wel een natuurlijke fluctuatie op die de vervuiling boven de olielaag uitsmeert. Dat is echter een uitermate dunne laag die op natuurlijke wijze afbreekt. Dat aerobe proces wordt door het wegpompen gestimuleerd. Net als bij papier zuigt de capillaire werking de olie naar boven en breekt daar af door de lucht die het pompproces telkens ververst. Het systeem van korte onttrekking werkt aantoonbaar beter dan de conventionele methode van olieverwijdering”, weet Keet.

“Omdat de pomp eigenlijk alleen maar even hoeft aan te slaan kun je met een relatief licht model volstaan”, licht Keet toe. “En omdat je vanuit een centraal punt werkt blijft het materieel beperkt tot die ene pomp. In ons systeem komen alle leidingen uit op een centrale verzamelbalk. Over deze balk rijdt een pomp die via een zuignap achtereenvolgend de leidingen bedient.”

“Het hangt van de grootte van de balk af hoeveel putten je met deze opstelling kunt legen. Pas wanneer er meer dan 600 leidingen op de balk uitkomen kan het te lang duren voordat de pomp opnieuw langs komt.”

“Maar wanneer je meerdere leidingen op een zuigopening aansluit kan het systeem enkele duizenden putten bewerken. In een zandige bodem moet er tussen de putten om en nabij acht meter ruimte zitten, zodat de pomp uit een omtrek van vier meter de olie weghaalt.”

“Het patent omvat alleen de technische benodigdheden en de procesgang. Op zich allemaal heel simpel maar wel goed voor ruim veertig pagina’s patentbeschrijving. Een vergelijkbaar systeem bestaat niet.”

Explosieveilig

“Deze opstelling maakt inmiddels al enige tijd met succes de bodem schoon onder de luchthaven van het Australische Sydney”, illustreert Keet. “In pakweg twee jaar is uit 300 putten meer dan 200.000 liter kerosine teruggewonnen en geschikt gemaakt voor hergebruik. De kostprijs van het hele systeem bedraagt om en nabij f. 30.000.”

“Omdat je hier brandstof verwijdert moet je afdoende veiligheidsmaatregelen treffen. Het geheel werkt op luchtdruk zodat je het gevaar van explosie door elektrische vonken uitsluit. De benodigde compressor staat elders op het terrein. De slangen hebben we speciaal laten maken. Je verplaatst immers met een grote snelheid lucht en kerosine. In een kunststof slang zou daardoor statische elektriciteit ke ontstaan.”

Het hart van het MPR-systeem met in het midden de verzamelbalk en de pompwagen.

Bij de sanering van in gebruik zijnde terreinen kan het slangenstelsel onder de verharding worden gelegd.

Reageer op dit artikel