nieuws

Forse stijging uitgifte bedrijfsterreinen

bouwbreed Premium

Vorig jaar is in Nederland 1189 hectare bedrijfsterrein uitgegeven, een stijging van 25 procent ten opzichte van 1994. Deze groei is vooral veroorzaakt door de uitgifte op zgn. ‘droge’ bedrijfsterreinen, terreinen die geen ontsluiting hebben naar open water.

Dit staat in de publicatie ‘Werklocaties 1996’, die is gebaseerd op een jaarlijkse enquete van de Rijksplanologische Dienst en de provincies naar bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Met 55 hectare is de uitgifte van bedrijfsterreinen in Zuid-Holland het meest gestegen (55 procent). Ook Limburg kende een flinke stijging van 45 hectare (60 procent). In Noord-Brabant, Noord-Holland en Zeeland werden lichte stijgingen geregistreerd.

Aan kantooroppervlakte werd in 1995 ruim 565.000 vierkante meter gerealiseerd tegen circa 450.000 vierkante meter in het daar voorafgaande jaar. Ruim 80 procent hiervan kwam voor rekening van de stadsgewesten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Reageer op dit artikel