nieuws

Erbo zeer positief over activiteiten in de bouw

bouwbreed

Geen vuiltje aan de lucht voor de bouwnijverheid. De 23-ste Enquete Regionale BedrijfsOntwikkeling (Erbo) van de Kamers van Koophandel is nog nooit zo positief geweest.

“Het ondernemersvertrouwen voor 1997 van ondernemers in de bouw stijgt even hard als het het afgelopen jaar daalde”, constateert drs N.J. Kemper, projectleider van de Erbo. “

Na vijf achtereenvolgende jaren van dalende omzetten neemt de gecorrigeerde omzet (reele) weer toe met 1,2 procent. In 1995 bedroeg de afname nog -1 procent. In guldens gemeten nemen de inkomsten toe met 3 procent “een groeiniveau dat sinds 1988 niet meer werd geregistreerd. De grote bedrijven profiteren in 1996 beter van de opleving van de bouwactiviteiten dan het kleine bouwbedrijf. Het omzetvolume van de grote bouwbedrijven neemt toe met 2,1 procent, terwijl in 1995 sprake was van een lichte omzetdaling (-0,9 procent)”.

Als gevolg van deze ontwikkeling in toont de Erbo een goed netto bedrijfsresultaat voor dit en al voor volgend jaar. “Evenals vorig jaar kent de bouwnijverheid in totaal het hoogste aandeel winstgevende bedrijven, namelijk 92 procent. 77 Procent van de bedrijven is tevreden over het rendement.”

Opvallend is dat de kleinere bouwbedrijven een relatief beter rendement hebben dan de grotere ondernemingen. “Het percentage bedrijven met voldoende rendement bij de grote bedrijven is wel fors gestegen, maar komt met 66 procent voldoende renderende bedrijven nog steeds bij lange na niet in de buurt van de 77 procent van het kleinbedrijf.”

Voor het komende jaar verwacht slechts 5 procent van de ondervraagde aannemers verlies te lijden. “Het is daarmee de meest optimistische sector in Nederland.”

Reageer op dit artikel