nieuws

Den Haag werkt aan monumentenlijst

bouwbreed Premium

Aan de hand van cultuurhistorische verkenningen (CHV) gaat de gemeente Den Haag in 1997 onderzoeken of bouwkundige ingrepen nodig zijn in de stadsgezichten Zieken/Huygenspark, het bouwblok Grote Marktstraat, Achter Raamstraat, Gedempte Burgwal, Lutherse Burgwal en het Zeefront. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar de plaatsing van deze objecten op de gemeentelijke monumentenlijst. In 1996 werd de CHV ingevoerd als leidraad voor de verbouwleiders. Sinds kort worden uit een CHV ook eventuele beschermingsconsequenties getrokken.

De Voortgangsrapportage Monumentenzorg 1996 maakt verder melding van de selectie van het po Zwaardstraat 14-16 uit 270 aanvragen voor subsidie uit het potje van f. 25 miljoen, dat de staatssecretaris van OC en W in 1996 in afwachting van een nieuwe subsidieregeling beschikbaar heeft gesteld voor urgente gevallen. f. 2,7 miljoen gaat naar de Zwaardstraat.

Reageer op dit artikel