nieuws

Cao-overleg metaal verloopt stroef

bouwbreed Premium

De gesprekken over een cao voor volgend jaar in de kleinmetaal verlopen moeizaam. De werkgevers wijzen volgens de bonden de meeste van hun voorstellen tot nu toe af. Voornaamste twistpunten zijn volledige doorbetaling van het ziektegeld, de invulling van flexibeler werktijden en de omvang van een loonsverhoging.

“Het schiet niet op”, zei een vakbondswoordvoerder maandag. De partijen praatten in de avonduren verder maar niemand verwacht dat dat leidt tot concrete afspraken. De onderhandelaars hebben 18 december als voorlopig te ronde in hun agenda’s genoteerd.

Volledige doorbetaling bij ziekte is voor de bonden het belangrijkste punt. De werkgevers hebben eerder gezegd dat daar met hen over valt te praten. Maar volgens een CNV-woordvoerder willen de werkgevers een uitzondering maken voor ziekterisico’s in de prive-sfeer waarvoor een uitkering van 70% zou moeten gelden. Daarnaast verlangen de werkgevers dat personeel vanaf de tweede ziekmelding vrije dagen inlevert met een maximum van drie per jaar.

De loonsverhoging is ook nog steeds een groot geschilpunt. De bonden vragen 3% voor volgend jaar, de werkgevers willen per 1 januari 1,75% geven en voor het jaar daarop twee. De werkgevers vragen een maximaal flexibele inzet van personeel. “Zij willen een positie waarin zij alles ke vragen en de werknemers alles maar hebben te doen”, aldus de CNV-woordvoerder.

Het overleg zit nog niet zo vast dat de bonden aan harde acties beginnen te denken. Wel aan “ludieke”, aldus het CNV.

Reageer op dit artikel