nieuws

Brabant verdeelt pot stadsvernieuwing

bouwbreed

Ruim f. 18 miljoen hebben Gedeputeerde Staten van Noord Brabant uit het potje Stads- en dorpsvernieuwing voor volgend jaar verdeeld. In totaal krijgen 22 poen een financiele bijdrage.

Er zijn veertig poaanvragen ingediend waarvan er overigens zeven zijn ingetrokken. Zeven van de resterende 33 aanvragen zijn afgewezen omdat ze niet voldeden aan de criteria in de verordening. Vier aanvragen zijn voorlopig afgewezen omdat deze poen nog niet klaar voor uitvoering waren. Voor vier poen zijn bijdragen tot een bedrag van f. 7.700.000 gereserveerd. Achttien poen zijn bijdragen tot een totaal bedrag van f. 11.225.000 toegekend.

Met de totale bijdrage van ruim f. 18 miljoen doet het provinciebestuur al een aanslag op het budget van 1998. Immers, in principe heeft de provincie ‘slechts’ f. 15.700.281 voor de stads- en dorpsvernieuwing te verdelen. Voor urgente bijdragen wordt daarvan f. 1 miljoen afgetrokken en ‘opzij’ gezet. In de visie van GS is er nog steeds sprake van forse achterstand als het gaat om de aanpak van de stads- en dorpsvernieuwing.

Aangezien de pobijdrage nooit meer is dan vijftig procent van het becijferde tekort, dient overigens de betreffende gemeente zelf ook een substantiele inspanning te leveren om de achterstanden weg te werken.

Reageer op dit artikel