nieuws

Bouw kan meer doen aan beveiligen leefomgeving

bouwbreed Premium

De bouw – van planoloog tot installateur – kan een belangrijke inbreng hebben bij het verwezenlijken van een veilige woon-, leef- en werkomgeving. De bedrijfstak heeft daarbij zowel een maatschappelijke verantwoordelijkheid als een eigen belang. Wie veiligheid niet opneemt in het aanbod, zal een deel van de markt verliezen.

Dit concludeert de Stichting Bouwresearch (SBR) in de beleidsstudie ‘Bouwen en Integrale veiligheid’. Daarin wordt een aantal ideeen aangedragen, waarmee de bouw meer veiligheid zou ke bewerkstelligen in de gebouwde omgeving.

“Aangezien voor de bouw ‘veiligheid en bouwen’ altijd synoniem zijn geweest, moet de bouw deze uitdaging aan ke”, meent de SBR. De stichting kondigt aan in 1997 te beginnen met een operationeel po, genaamd ‘Integrale Ketenaanpak Veiligheid’. De uitvoering ervan geschiedt in nauwe samenwerking met diverse overheden en alle betrokken partijen binnen en buiten de bouw.

Centraal in het po staan volgens de SBR plannen, ontwerpen, bouwen en werkomgeving. Het po wordt over meer jaren uitgesmeerd.

Basale eis

Sinds decennia is veiligheid een belangrijk onderwerp en waarschijnlijk “de meest basale prestatie-eis die aan een gebouw en haar omgeving mag worden gesteld”.

De SBR benadrukt, dat het niet alleen om sociale veiligheid gaat. Het betreft veel meer: brandveiligheid, criminaliteit en onveiligheidsgevoel. “Anno 1996 doet 50 procent van de bevolking ’s avonds niet meer open, signaleert 35 procent enge plekken in de woonomgeving, wordt Nederland jaarlijks getroffen door 150.000 inbraken en twee miljoen vernielingen. Totale jaarlijkse schade circa f. 10 miljard. Genoemde problemen vergen een aanpak, waarbij naast politie, justitie en brandweer, alle maatschappelijk sectoren en bedrijfstakken een bijdrage zullen moeten leveren”, aldus de SBR.

Rol van bouw

De bouw kan dat volgens de stichting heel goed: “Winkelgebieden en bedrijventerreinen ke zo worden ontworpen en ingericht, dat ze geen gelegenheid geven tot criminaliteit en een veilige uitstraling hebben”.

De SBR constateert dat “een goed werkende combinatie van snelle alarmering en goede – dus voor de inbreker tijdrovende – maatregelen preventief kan werken door afstemming via het ontwerp en door bouwkundige en installatietechnische maatregelen”.

Volgens de stichting raakt het bijdragen aan meer veiligheid alle disciplines in de bouw: planologie, stedenbouw, architectuur/ ontwerp, aannemerij, installatietechniek, raadgevende ingenieursbureaus, poontwikkelaars en vastgoedsector. Maar ook opdrachtgevers en beheerders spelen een essentiele rol.

Tekortkomingen

Bij de voorbereiding van bouwplannen bijvoorbeeld is volgens de SBR “brandveiligheid nog steeds een ondergeschoven kind”. Aanbevolen wordt dat “binnen de bouwwereld de deskundigheid op dit gebied in een snel tempo op een hoger niveau gebracht wordt”.

Voorts bepleit de SBR “bouwregelgeving die is gemaakt vanuit inbraak-preventief oogpunt”. De bouw zou een belangrijke rol moeten spelen bij inbraakpreventie: “Maar dit lukt echter nog nauwelijks, omdat het aan een afstemming ontbreekt”. Niet alleen binnen de bouwkolom, maar ook tussen de bouw en andere partijen.

De markt corrigeert de bedrijfstak op dit punt dan zelf. Zo werd zonder participatie van de bouw het ‘National Keurmerk Veilig Wonen’ ingesteld.

Reageer op dit artikel