nieuws

Baarle-Nassau derde rebel

bouwbreed Premium

in Brabantse woningbouw

In Noord-Brabant is opnieuw rumoer ontstaan over smokkelende gemeenten die veel meer willen bouwen dan het provinciaal bestuur toestaat. Deze keer is het de grensgemeente Baarle-Nassau.

Het dorp schaart zich daarmee als derde in de rij van bouw-rebellen – na Zundert en Rucphen – , die tegen het beleid van de provincie de vaststaande richtgetallen voor de woningbouw willen negeren. Baarle-Nassau wil het vijftienvoudige bouwen van wat de provincie tot het jaar 2000 toestaat: negentig huizen in plaats van zes.

De PvdA-fractie in de Brabantse Staten wil dat Baarle-Nassau zich binnenkort verantwoordt voor een ‘clandestien’ geacht bouwplan. Statenlid mevrouw E. Woltgens (PvdA) wil bovendien dat Baarle-Nassau het nieuwste bouwplan voor koophuizen in de wijk Hoogbraak 2 intrekt, omdat het in strijd is met de richtgetallen voor dit dorp tot 2000. Het gaat om 20 koopwoningen van f. 190.000 per stuk, waarvoor al een poontwikkelaar is ingeschakeld.

Maar er is meer aan de hand in Baarle- Nassau. Al jaren is de ‘administratieve’ leegstand in het 6000 inwoners tellende grensdorp de hoogste van ons land, ruim 2% boven normaal. Dat heeft te maken met het ontduiken van de regels van mensen die ingeschreven staan in het Nederlandse Baarle-Nassau, maar in het aangrenzende tweelingdorp Baarle-Hertog op Belgisch grondgebied wonen.

Afdoende controle op dat ‘geknoei’ is onmogelijk, omdat het ambtelijke apparaat niet over voldoende capaciteit daarvoor beschikt. Na de herindelingsoperatie is Baarle-Nassau als kleinste Brabantse dorp zelfstandig gebleven (6000 inwoners), maar zonder een cent extra geld uit Den Haag. Dat betekent dat er tot heden geen extra mankracht kan worden aangetrokken om de vele nieuwe taken die op de gemeente afkomen, correct te vervullen.

Clandestien

Een derde probleem dat in Baarle-Nassau al jaren speelt, is dat van de recreatiebungalows. Daarvan worden er tientallen permanent bewoond, terwijl dat niet is toegestaan. Ook dat is de provincie een doorn in het oog.

Burgemeester Hendriks van Baarle-Nassau heeft de raad inmiddels laten weten er geen zin in te hebben het geknoei rondom de administratieve woningleegstand aan te pakken. Toch vindt een van de grootste raadsfracties, de Vooruitstrevende Partij Baarle, dat de gemeente het er niet bij mag laten zitten.

Dat de Baarlese burgemeester die raad (nog) niet opvolgt is bij het provinciaal bestuur niet goed gevallen. Vooral niet omdat de burgemeester heeft gezegd dat die knoeierij ‘tot cultuur van Baarle-Nassau’ behoort.

Het provinciebestuur is bovendien gepikeerd omdat Baarle-Nassau het clandestien geachte bouwplan al heeft voorbereid, zonder dat nog vaststaat dat de verantwoordelijke Brabantse gedeputeerde drs.P. van Geel bereid is Baarle met z’n problemen te helpen.

Er zijn in het grensdorp wachtlijsten van in totaal bijna 200 kopers, zelfbouwers en huurders. Bij een voorgeschreven kwantum van 2 of 3 huizen per jaar hebben deze mensen een uitzichtloze toekomst in Baarle en zullen ze gedwongen hun dorpsbinding moeten opgeven. Dat zet onder de bevolking steeds meer kwaad bloed.

Anderzijds heeft Baarle-Nassau in het verleden veel te royaal gebouwd en wordt het nu gekort op het jaarlijkse contingent. Tot 2000 zijn er nog 6 huizen over.

Dat Baarle-Nassau zich nu heeft geschaard in de rij van rebellen, die hun gang maar gaan, kan niet volgens de provincie.

Deze houdt overigens voor West-Brabant wel 250 woningen extra achter de hand voor gemeenten in de knel.

Maar niet verwacht mag worden dat Baarle-Nassau bij de provincie zal ‘scoren’. Veeleer zal het dorpsbestuur in Den Bosch op het matje worden geroepen.

‘Knoeierij behoort tot cultuur van Baarle Nassau’

Reageer op dit artikel