nieuws

Akkoord over aanpak werk voor allochtonen

bouwbreed Premium

Kabinet en sociale partners zijn het eens over een andere aanpak om meer allochtonen aan het werk te krijgen. Belangrijk daarbij is dat de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen WBEAA, wordt aangepast. Dat is een van de uitkomsten van het najaarsoverleg. Er is ook overeenstemming om werknemers in het algemeen meer en beter op te leiden. Kabinet en sociale partners onderstreepten woensdag na afloop van het overleg verder dat er in de cao blijvend ruimte moet komen om aan de onderkant van de arbeidsmarkt meer mensen aan het werk te krijgen.

De wet wordt op negen punten aangepast. Voor het bedrijfsleven vervalt de verguisde registratieplicht bij de Kamers van Koophandel. Voortaan moet het aantal allochtonen per bedrijf in het sociaal jaarverslag terecht komen. Dan ke ondermemingsraden het personeelsbeleid controleren.

Per sector zullen vakbonden en werkgevers concrete plannen maken om meer allochtonen aan het werk te krijgen. Per sector komen er ook afspraken over streefcijfers.

Het enige strijdpunt, de belastingaftrek voor werkgevers die een werknemer een opleiding bij het leerlingwezen laten volgen, is een jaar vooruit geschoven. Kabinet en sociale partners gebruiken die tijd om de al gesignaleerde knelpunten op te lossen

Reageer op dit artikel