nieuws

Aanleg baggerspeciedepot twee jaar vertraagd

bouwbreed Premium

De aanleg van een baggerspeciedepot in het Hollandsch Diep is minstens twee jaar vertraagd. Dit is het gevolg van het nietig verklaren van twee belangrijke milieuvergunningen door de Raad van State.

De Raad twijfelde niet aan nut en noodzaak van het depot, waarin zo’n 30 miljoen kuub sterk verontreinigd rivierslib gedumpt moet worden, maar vond dat Rijkswaterstaat teveel naar milieuaspecten had gekeken. Daardoor waren zaken als landschap en gebruik (verstroing van de wijdsheid van het Hollandsch Diep, verstoring van de recreatiescheepvaart en onveiliger beroepsvaart) te weinig betrokken in de afweging.

Rijkswaterstaat en de betrokken provincies, Noord-Brabant en Zuid-Holland, zullen nu snel met de betrokken lokale overheden overleggen om toch zo spoedig mogelijk de bouw van het depot te ke realiseren. Door de vertraging ontstaan er nu al een aanntal acute problemen.

Met name in Noord-Brabant ondervindt de scheepvaart nu al hinder van de ondiepe vaarwegen. Voor de opslag van vervuild slib zullen nu tijdelijk kleine decentrale depots worden aangelegd. Door de kleinschaligheid en de tijdelijkheid komt de kwaliteit van de verwerking van het slib op een lager niveau te staan. Te zijner tijd zal de specie opnieuw verplaatst moeten worden, hetgeen extra kosten en risico’s voor het milieu met zich meebrengt.

Verder moet de sanering van de Brabantse Biesbosch en het Benedenrivierengebied uitgesteld worden. De ongeveer 15 miljoen kuub vervuilde slib tast ondertussen het milieu aan. Wellicht leidt de vertraging ook tot uitvoeringsproblemen bij de dijkverzwaringspoen in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Ook bij deze poen komt vervuilde baggerspecie vrij die veilig moet worden opgeborgen.

Reageer op dit artikel